Articles

Issue Title Abstract File
Vol 19, No 1 (2016) RADIOGRAPHIC METHODS OF DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF METABOLIC DISEASES OF THE SKELETON Abstract   PDF
(Rus)
Torbaeva N.V.
Vol 19, No 3 (2016) ZOLEDRONIC ACID IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS AND OTHER SKELETAL DISORDERS Abstract   PDF
(Rus)
Vorotnikova S.Y., Pigarova E.A.
Vol 19, No 1 (2016) BONE AND METABOLIC CONTROL Abstract   PDF
(Rus)
Bonnet N.
Vol 19, No 1 (2016) HEREDITARY DISORDERS OF CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM: DIAGNOSIS AND TREATMENT Abstract   PDF
(Rus)
Tiulpakov A.N.
Vol 19, No 3 (2016) SUMMARY OF CLINICAL GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS OF THE RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOCRINOLOGISTS Abstract   PDF
(Rus)
Melnichenko G.A., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Grebennikova T.A., Pigarova E.A., Toroptsova N.V., Nikitinskaya O.A., Farba L.Y., Tarbaeva N.V., Chernova T.O., Dzeranova L.K., Ilyin A.V., Yureneva S.V., Kryukova I.V., Mamedova E.O., Biryukova E.V., Zagorodny N.V., Rodionova S.S., Lesniak O.M., Skripnikova I.A., Dreval A.V., Alekseeva L.A., Dedov I.I.
Vol 19, No 1 (2016) PRINCIPLES OF GENETIC DIAGNOSIS OF SKELETAL DYSPLASIAS Abstract   PDF
(Rus)
Asanov A.Y.
Vol 19, No 1 (2016) DXA IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS Abstract   PDF
(Rus)
Chernova T.O.
Vol 19, No 3 (2016) CLINICAL CASE OF TERIPARATIDE USE FOR THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM WITH UNCONTROLLED HYPOCALCEMIA COMBINED WITH SEVERE OSTEOPOROSIS Abstract   PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Larina I.I., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 19, No 1 (2016) WNT-SIGNALING PATHWAY IN THE BONE TISSUE STUDIES Abstract   PDF
(Rus)
Belaya Z.E.
Vol 19, No 1 (2016) EFFECT OF A 5-YEAR ALFACALCIDOL TREATMENT IN COMBINATION WITH CALCIUM CARBONATE ON BONE MINERAL DENSITY IN THE PRIMARY FORMS OF SYSTEMIC OSTEOPOROSIS IN MEN Abstract   PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Khakimov U.R.
Vol 19, No 3 (2016) SYMPOSIUM PRESS RELEASE “KEY FACTORS OF SUCCESSIN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS. TREATMENT TO THE GOAL. ’’held at the VIII All-Russian Congress of Osteoporosis in Kazan, September 10, 2016 Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 1 (2016) CLINICAL EXOME SEQUENCING TO DETECT GENETICALLY DETERMINED DISEASES OF THE SKELETON Abstract   PDF
(Rus)
Kanivets I.V., Konovalov F.A., Korostelev S.A., Belova N.A., Katasonov F.S., Piankov D.V., Khmelkova D.N.
Vol 19, No 1 (2016) THE ROLE OF MYOKINES INTERSTITIAL INTERACTION AND REGULATION OF METABOLISM: A REVIEW OF LITERATURE Abstract   PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., White Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 19, No 3 (2016) PRAVILA DLYa AVTOROV Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 1 (2016) EPIGENETIC REGULATION IN BONE TISSUE Abstract   PDF
(Rus)
Nikitin A.G., Belaya Z.E., Brovkina O.I., Grebennikova T.A., Khodyrev D.S., Khandaeva P.M., Koshkin F.A., Melnichenko G.A.
Vol 19, No 1 (2016) DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF THE VARIOUS METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF HIGH FRACTURE RISK POPULATIONS (FRAX®, DENSITOMETRY) Abstract   PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V., Demin N.V.
Vol 19, No 1 (2016) WEEK OF OSTEOPOROSIS AND OTHER METABOLIC BONE DISEASES AT ENDOCRINOLOGY RESEARCH CENTER RUSSIAN MINISTRY OF HEALTH Abstract   PDF
(Rus)
Belaya Z.E.
Vol 19, No 1 (2016) PAGET'S DISEASE OF BONE: CLINICAL PRESENTATION OF ENDO RECOMMENDATIONS AND UPDATING THEM IN RUSSIA Abstract   PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 19, No 1 (2016) DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS Abstract   PDF
(Rus)
Kanis J.A.
Vol 19, No 1 (2016) MUSCULOSKELETAL COMPLICATIONS OF HYPERCORTISOLISM AND ACROMEGALY Abstract   PDF
(Rus)
Rozhinskaya L.Y.
Vol 19, No 3 (2016) ANALYSIS OF THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC PATHOLOGY OF THE SHOULDER-RADIUS JOINT Abstract   PDF
(Rus)
Tyutyunnikov A.V., Reznik L.B., Gudinova Z.V., Geger M.E., Lifanov A.V.
Vol 19, No 1 (2016) FROM REPLICATIVE SENESCENCE TO MICRORNA BASED DIAGNOSTICS OF AGE-ASSOCIATED DISEASES Abstract   PDF
(Rus)
Hackl M., Weilner S., Heilmayer U., Skalicky S., Schröder F., Schraml E., Vierlinger K., Link T., Grillari J.
Vol 19, No 1 (2016) SARCOPENIA AND FALLS IN THE ELDERLY: POSSIBILITIES FOR PREVENTION Abstract   PDF
(Rus)
Skripnikova I.A.
Vol 19, No 3 (2016) EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OZONIZED PHYSIOLOGICAL SOLUTION IN SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OSTEOMYELITIS Abstract   PDF
(Rus)
Dotsenko I.A., Chertkov A.K., Skornyakov S.N., Novikov B.I., Golubeva L.A.
Vol 19, No 1 (2016) MICRORNAS: FROM BIOLOGY TO CLINICAL IMPLEMENTATION Abstract   PDF
(Rus)
Nonn L.
Vol 19, No 1 (2016) EVIDENCE-BASED MEDICINE. THE PRINCIPLES OF RESEARCH PLANNING. FROM DESIGN TO STATISTICAL ANALYSIS OF THE DATA Abstract   PDF
(Rus)
Solodovnikov A.G.
Vol 19, No 3 (2016) THE MOLECULAR MECHANISM OF LACTOFERRIN INFLUENCE ON BONE FORMATION Abstract   PDF
(Rus)
Sadchikov P.E., Goldman I.L., Razin S.V., Chernousov A.D., Alekseeva L.I., Sadchikova E.R.
Vol 19, No 1 (2016) NONINVASIVE ASSESSMENT OF BONE QUALITY IN CLINICAL ROUTINE Abstract   PDF
(Rus)
Hans D.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOZIROVANIE RAZVITIYa OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U BOL'NYKh KhRONIChESKIMI NEINFEKTsIONNYMI ZABOLEVANIYaMI Abstract   PDF
(Rus)
PLATITsYNA N.G.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY, OPREDELYaYuShchIE RISK VOZNIKNOVENIYa OSTEOPOROZA ShEYKI BEDRA, U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract   PDF
(Rus)
TASKINA E.A., ALEKSEEVA L.I., DYDYKINA I.S., PODVOROTOVA M.M., SMIRNOV A.V., NASONOV E.L.
Vol 19, No 2 (2016) DOES OSTEOPOROSIS AFFECT YOUNG MEN? Abstract   PDF
(Rus)
KIRVALIDZE N., KILASONIA L., DOLIDZE N., LAGVILAVA L.
Vol 19, No 2 (2016) DEN' OSTEOPOROZA V EKATERINBURGE: MNENIE INTERNOV TERAPEVTOV Abstract   PDF
(Rus)
POPOV A.A., EVSTIGNEEVA L.P.
Vol 19, No 2 (2016) ZATRATY NA LEChENIE BOL'NYKh S OSLOZhNENNYM OSTEOPOROZOM V TEChENIE ODNOGO GODA POSLE PERELOMA Abstract   PDF
(Rus)
DOBROVOL'SKAYa O.V., TOROPTsOVA N.V.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE POLIMORFIZMA ESTROGENOVYKh RETsEPTOROV NA POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI BOL'NYKh S KhRONIChESKOY BOLEZN'Yu POChEK, POLUChAYuShchIKh LEChENIE GEMODIALIZOM Abstract   PDF
(Rus)
MAZURENKO S.O., ASEEV M.V., EN'KIN A.A., STAROSEL'SKIY K.G., MAZURENKO O.G.
Vol 19, No 2 (2016) AKTUAL'NOST' PERVIChNOGO GIPERPARATIREOZA V PRAKTIKE VRAChA TsENTRA PROFILAKTIKI OSTEOPOROZA Abstract   PDF
(Rus)
KISELEVA I.N., KhABAROVA O.Y., BEZLYuDNAYa N.V., BAShKOVA I.B., OSIPOV V.F., TARASOV A.N., KADYROVA L.R.
Vol 19, No 2 (2016) MINERAL'NAYa PLOTNOST' I METABOLIZM KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh KhRONIChESKOY SERDEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu STARChESKOGO VOZRASTA Abstract   PDF
(Rus)
TOPOLYaNSKAYa S.V., OSIPOVSKAYa I.A., LIFANOVA L.S., VAKULENKO O.N.
Vol 19, No 2 (2016) SUBCHONDRAL BONE IN OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE Abstract   PDF
(Rus)
HOLZER G.
Vol 19, No 2 (2016) ORGANIZATsIONNYE ASPEKTY I PERVYE REZUL'TATY RABOTY SLUZhBY VTORIChNOY PROFILAKTIKI PERELOMOV V RNIITO IM. R.R.VREDENA Abstract   PDF
(Rus)
IVANOV S.N., KOChISh A.Y.
Vol 19, No 2 (2016) VITAMIN D U POZhILYKh ZhITELEY SANKT-PETERBURGA RANNEY VESNOY Abstract   PDF
(Rus)
DOROFEYKOV V., IVANOV V.I., KAYSTRYa I.V., FROLOVA E.V.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE PROLONGIROVANNYKh FORM BISFOSFONATOV NA MINERAL'NUYu PLOTNOST' KOSTI I BIOKhIMIChESKIE MARKERY KOSTNOGO REMODELIROVANIYa U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
YaKUShEVSKAYa O.V., YuRENEVA S.V., KUZNETsOV S.Y.
Vol 19, No 2 (2016) OTsENKA EFFEKTIVNOSTI DINAMIChESKOY ELEKTRONEYROSTIMULYaTsII U PATsIENTOV S OSTEOPOROTIChESKIMI PERELOMAMI POZVONKOV I KhRONIChESKOY BOL'Yu V SPINE Abstract   PDF
(Rus)
EVSTIGNEEVA L.P., POLYaNSKAYa T.P., VLASOV A.A.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' DINAMIChESKOY ELEKTRONEYROSTIMULYaTsII (DENS) V LEChENII OSTEOARTROZA KOLENNYKh SUSTAVOV (REZUL'TATY MNOGOTsENTROVOGO RANDOMIZIROVANNOGO ISSLEDOVANIYa) Abstract   PDF
(Rus)
KADOChNIKOVA E.Y., VLASOV A.A., ALEKSEEVA L.I., DYDYKINA I.G., ERShOVA O.B., ZAYTsEVA E.M., KOROTKOVA T.A., POPOVA T.A., SUKhAREVA M.L., TASKINA E.A., ShARAPOVA E.P., SOLODOVNIKOV A.G., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) RASPROSTRANENNOST' OSNOVNYKh FAKTOROV RISKA OSTEOPOROZA I OTsENKA 10-LETNEY VEROYaTNOSTI PERELOMOV S POMOShch'Yu FRAX ® U GORODSKOGO NASELENIYa RAZLIChNYKh KLIMATOGEOGRAFIChESKIKh AREALOV RF Abstract   PDF
(Rus)
SKRIPNIKOVA I.A., GUR'EV A.V., ShAL'NOVA S.A., DEEV A.D., ARTAMONOVA G.V., GATAGONOVA T.M., EFANOV A.Y., IL'IN V.A., KULAKOVA N.V., NEDOGODA S.V., ROMANChUK S.A., BOYTsOV S.A.
Vol 19, No 2 (2016) PADENIYa U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM: REZUL'TATY PROSPEKTIVNOGO NABLYuDENIYa Abstract   PDF
(Rus)
FEKLISTOV A.Y., NIKITINSKAYa O.A., DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V.
Vol 19, No 2 (2016) OSOBENNOSTI KOSTNOGO METABOLIZMA U BOL'NYKh S IDIOPATIChESKIM SKOLIOZOM (PREDVARITEL'NOE SOOBShchENIE) Abstract   PDF
(Rus)
BAKhTINA E.N., RODIONOVA S.S., KULEShOV A.A., KOLESOV S.V.
Vol 19, No 2 (2016) DEFITsIT I NEDOSTATOChNOST' VITAMINA D U DETEY NA DIALIZE I POSLE TRANSPLANTATsII POChKI Abstract   PDF
(Rus)
BAYKO S.V., SUKALO A.V., RUDENKO E.V.
Vol 19, No 2 (2016) EPIDEMIOLOGIYa PERELOMOV PREDPLECh'Ya, PLEChA I GOLENI U NASELENIYa 50 LET I STARShE V ROSSII, ARMENII, MOLDOVE I UZBEKISTANE (ISSLEDOVANIE EVA) Abstract   PDF
(Rus)
LEBEDEV A.K., LESNYaK O.M., GALSTYaN R., ELISEEVA L.N., EPANOV V.V., ISMAILOV S.I., KOZAK V.I., OTTEVA E.N., REZNIKOVA L.B., SAAKYaN S., TIKhOMIROVA N.Y.
Vol 19, No 2 (2016) OSOBENNOSTI DISTROFIChESKIKh IZMENENIY PEREDNEY PRODOL'NOY SVYaZKI U ZhENShchIN V ZAVISIMOSTI OT VELIChINY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI Abstract   PDF
(Rus)
VOLKOV A.A., BELOSEL'SKIY N.N.
Vol 19, No 2 (2016) VZAIMOSVYaZ' MARKEROV REMODELIROVANIYa KOSTNOY TKANI S KOMPOZITNYM SOSTAVOM TELA I MINERAL'NOY PLOTNOST'Yu KOSTNOY TKANI U ZhENShchIN S SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA V POSTMENOPAUZE Abstract   PDF
(Rus)
FAZULLINA O.N., KLIMONTOV V.V., LYKOV A.P., ROMANOV V.V., KONENKOV V.I.
Vol 19, No 2 (2016) OTsENKA FAKTOROV RISKA PERELOMOV U PATsIENTOV DNEVNOGO REVMATOLOGIChESKOGO STATsIONARA Abstract   PDF
(Rus)
POPOV A.A., ANTIPOVA O.E.
Vol 19, No 2 (2016) PATOLOGIYa VEN NIZhNIKh KONEChNOSTEY PRI PERVIChNOM OSTEOARTROZE KOLENNYKh SUSTAVOV Abstract   PDF
(Rus)
LESNYaK O.M., ZUBAREVA E.V., GONChAROVA M.G., MAKSIMOV D.M.
Vol 19, No 2 (2016) UChASTIE TRAVMATOLOGOV-ORTOPEDOV ROSSII V VYYaVLENII I LEChENII BOL'NYKh OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
KOChISh A.Y., IVANOV S.N.
Vol 19, No 2 (2016) PERVYY OPYT PRIMENENIYa KOLLOIDNOY SUSPENZII KAL'TsIYa V KAChESTVE PODGOTOVKI PATsIENTOV K ANTIREZORBTIVNOY TERAPII Abstract   PDF
(Rus)
DOSKINA E.V., KOChERGINA I.I., AMETOV A.S.
Vol 19, No 2 (2016) STOMATOLOGIChESKIY STATUS PATsIENTOV S VOSPALITEL'NYMI I NEVOSPALITEL'NYMI ZABOLEVANIYaMI SUSTAVOV Abstract   PDF
(Rus)
TROShUNIN A.V., FOMINYKh M.I., KhROMTsOVA O.M., VOROTNYaK Y.Y., SULEYMANOVA A.R.
Vol 19, No 2 (2016) RANDOMIZIROVANNOE KONTROLIRUEMOE ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY U PATsIENTOV S OSTEOPOROTIChESKIMI PERELOMAMI POZVONKOV Abstract   PDF
(Rus)
EVSTIGNEEVA L.P., KOZhEMYaKINA E.V., NEGODAEVA E.V., GUSEL'NIKOVA G.A., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) KOSTNAYa BOLEZN' PEDZhETA V PRAKTIKE VRAChA TRAVMATOLOGA-ORTOPEDA Abstract   PDF
(Rus)
BAShKOVA I.B., BEZLYuDNAYa N.V., KARPUKhIN A.S., TIKhONOV A.G., KISELEVA I.N., KADYROVA L.R.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOZIROVANIE DESYaTILETNEGO RISKA OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh S POMOShch'Yu METODIKI FRAX ® Abstract   PDF
(Rus)
KhROMTsOVA O.M., ZYuZYaKINA M.A., EGOROV I.A., TROShUNIN A.V., FOMINYKh M.I.
Vol 19, No 2 (2016) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI PRI REVMATOIDNOM ARTRITE U PATsIENTOV, POLUChAYuShchIKh GENNO-INZhENERNUYu BIOLOGIChESKUYu TERAPIYu Abstract   PDF
(Rus)
KhRAMTsOVA N.A., MEN'ShIKOVA L.V., GRUDININA O.V., PETRAChKOVA T.N., YaNYShEVA A.V.
Vol 19, No 2 (2016) OTsENKA SOSTOYaNIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U MUZhChIN S OSTEOPENIChESKIM SINDROMOM PO DANNYM KRAEVOGO TsENTRA PROFILAKTIKI I LEChENIYa OSTEOPOROZA KKB g. KRASNOYaRSKA Abstract   PDF
(Rus)
BOEVA L.N., KAPUSTINA E.V., BOL'ShAKOVA T.Y., MORDOVSKIY V.S., ChUPAKhINA V.A.
Vol 19, No 2 (2016) DIAGNOSTIKA OSTEOPENII I OSTEOPOROZA U DETEY S VROZhDENNYMI VYVIKh BEDRA Abstract   PDF
(Rus)
DZhURAEV A.M., USMONOV S.U., ZUFAROV G.R.
Vol 19, No 2 (2016) EPIDEMIOLOGIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V STRANAKh REGIONA PO REZUL'TATAM MNOGOTsENTROVOGO EPIDEMIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa EVA Abstract   PDF
(Rus)
LESNYaK O.M., LEBEDEV A.K., GALSTYaN R., GROPPA L.G., DESYaTNIKOVA E.V., ELISEEVA L.N., EPANOV V.V., KOZAK V.I., OTTEVA E.N., REZNIKOVA L.B., ROMANOV G., SAAKYaN S., TIKhOMIROVA N.Y., TOMA K.F.
Vol 19, No 2 (2016) OSOBENNOSTI SOSTOYaNIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI PO DANNYM KOLIChESTVENNOY RENTGENOVSKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII U ZhENShchIN V ZAVISIMOSTI OT VOZRASTA Abstract   PDF
(Rus)
VOLKOV A.A., BELOSEL'SKIY N.N.
Vol 19, No 2 (2016) INFORMATIVNOST' OTsENKI GORMONAL'NOGO FONA I DENSITOMETRII DLYa DIAGNOSTIKI OSTEOPOROZA Abstract   PDF
(Rus)
KOSYaKOVA E.S., BAKShEEVA E.G., VERKhOTUROVA S.V., MAKSIMENYa M.V.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNENIE EFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTI PERRORAL'NYKh I VNUTRIVENNYKh BISFOSFONATOV U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
ABAShOVA E.I., ShALINA M.A., MIShARINA E.V.
Vol 19, No 2 (2016) OTsENKA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U PATsIENTOV S DISPLASTIChESKIM KOKSARTROZOM, NAKhODIVShIKhSYa NA LEChENII V SPETsIALIZIROVANNOM STATsIONARE TRAVMATOLOGO-ORTOPEDIChESKOGO PROFILYa Abstract   PDF
(Rus)
LOBANOV M.N., GRIGORIChEVA L.G., GUSEVA N.A.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNITEL'NAYa OTsENKA KAChESTVA OKAZANIYa RANNEY MEDITsINSKOY POMOShchI BOL'NYM S PERELOMAMI PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract   PDF
(Rus)
KRYuKOVA I., MARChENKOVA L.A., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' OBESPEChENNOSTI VITAMINOM D U ZhITELEY SEVERO-ZAPADNOGO REGIONA RF I ZNAChENIE DEFITsITA VITAMINA D DLYa ZDOROV'Ya Abstract   PDF
(Rus)
KARONOVA T.L., MIKhEEVA E.P., NIKITINA I.L., BELYaEVA O., TODIEVA A.M., POPOVA P.V., ANDREEVA A.T., GLOBA P.Y., BELETsKAYa I.S., VASIL'EVA E.Y., GRINEVA E.N., GALKINA O.V.
Vol 19, No 2 (2016) SVYaZ' OSTEOPORETIChESKIKh PERELOMOV U PSIKhIChESKI BOL'NYKh S TERAPIEY PSIKhOTROPNYMI SREDSTVAMI Abstract   PDF
(Rus)
IL'INA E.Y., ZIGANShINA L.E.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE SKANDINAVSKOY KhOD'BY NA KAChESTVO ZhIZNI PATsIENTOV S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
KADYROVA L.R., BEZLYuDNAYa N.V., KISELEVA I.N., BAShKOVA I.B., KhAYBULLINA D.K., VOLKOV A.V.
Vol 19, No 2 (2016) DIAGNOSTIChESKAYa ZNAChIMOST' FUNKTsIONAL'NYKh TESTOV DLYa OTsENKI VOZRAST-ASSOTsIIROVANNOY SARKOPENII Abstract   PDF
(Rus)
SAFONOVA Y.A., ZOTKIN E.G.
Vol 19, No 2 (2016) PERELOMY U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE S RAZLIChNYMI POKAZATELYaMI FRAX® Abstract   PDF
(Rus)
NIKITINSKAYa O.A., TOROPTsOVA N.V., DEMIN N.V.
Vol 19, No 2 (2016) BESSIMPTOMNYE KOMPRESSIONNYE PERELOMY POZVONKOV U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE S SISTEMNOY KRASNOY VOLChANKOY Abstract   PDF
(Rus)
ShKIREEVA S.Y., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE ELEMENTOV MEDNO-TsINKOVOY KOLChEDANNOY RUDY NA NEFERMENTATIVNOE ZVENO ANTIOKSIDANTNOY SISTEMY KOSTNOY TKANI Abstract   PDF
(Rus)
KAMILOV F.K., IVANOVA G.V., FARShATOVA E.R., MEN'ShIKOVA I.A., DAVLETGAREEVA G.R.
Vol 19, No 2 (2016) ASSOTsIATsIYa GENETIChESKOGO POLIMORFIZMA GENOV RETsEPTORA VITAMINA D (VDR), KOLLAGENA AI TsEPI KOLLAGENA A I TIPA (COL1A1), I FAKTORA NEKROZA OPUKhOLE-A (TNFA) I SOSTOYaNIYa MINERALIZATsII SKELETA U DETEY S BOLEZN'Yu KRONA Abstract   PDF
(Rus)
GABRUSSKAYa T., REVNOVA M.O., NASYKhOVA Y.A., KOSTIK M.M.
Vol 19, No 2 (2016) PERVIChNAYa ZABOLEVAEMOST' PERELOMAMI PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V RESPUBLIKE BELARUS': REZUL'TATY RESTROSPEKTIVNOGO ISSLEDOVANIYa Abstract   PDF
(Rus)
ROMANOV G.N., RUDENKO E.V., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) VOZMOZhNOST' ISPOL'ZOVANIYa FLYuOROGRAFOV DLYa SKRININGA NASELENIYa NA OSTEOPOROZ Abstract   PDF
(Rus)
DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V., KORABLEV V.M., KOSTRITsKIY A.V., SADIKOV P.V.
Vol 19, No 2 (2016) KOMBINIROVANNAYa TERAPIYa PATsIENTOV S SAKhARNYM DIABETOM I OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
KOChERGINA I.I., DOSKINA E.V., AMETOV A.
Vol 19, No 2 (2016) PERSONALIZATsIYa LEChENIYa KAK OSNOVA EFFEKTIVNOSTI AL'FAKAL'TsIDOLA PRI PERVIChNYKh FORMAKh SISTEMNOGO OSTEOPOROZA U MUZhChIN Abstract   PDF
(Rus)
RODIONOVA S.S., KhAKIMOV U.R.
Vol 19, No 2 (2016) KOGNITIVNAYa FUNKTsIYa U POSTMENOPAUZAL'NYKh ZhENShchIN S PERVIChNYM OSTEOARTROZOM I POLIMORBIDNOST'Yu Abstract   PDF
(Rus)
POPOV A.A., IZMOZhEROVA N.V., GETMANOVA N.A.
Vol 19, No 2 (2016) MODEL' PROGNOZIROVANIYa VEROYaTNOSTI RAZVITIYa PERELOMA PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI (PPOB) U MUZhChIN V VOZRASTE DO 70 LET Abstract   PDF
(Rus)
SINITsYNA O.S., ERShOVA O.B., BELOVA K.Y., GANERT O.A., ROMANOVA M.A.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' 25(ON) VITAMINA D U PATsIENTOV S PSORIAZOM I PSORIATIChESKIM ARTRITOM Abstract   PDF
(Rus)
KhRAMTsOVA N.A., MEN'ShIKOVA L.V., GRUDININA O.V.
Vol 19, No 2 (2016) IZMENENIYa MARKEROV REZORBTsII KOSTNOY TKANI NA FONE KhRONIChESKOGO GENERALIZOVANNOGO PARODONTITA Abstract   PDF
(Rus)
MUKhAMEDZhANOVA L.R., IL'INA R.
Vol 19, No 2 (2016) SKANDINAVSKAYa KhOD'BA V REABILITATsII PO REZUL'TATAM OPROSA MEDITsINSKOY AUDITORII Abstract   PDF
(Rus)
KARTAShOVA N.K., ShESTAKOV N.L.
Vol 19, No 2 (2016) ASSOTsIATsIYa SARKOPENII S SINDROMOM PADENIY Abstract   PDF
(Rus)
PROShchAEV K.I., IL'NITsKIY A., BOChAROVA K.A., GERASIMENKO A.V.
Vol 19, No 2 (2016) POLIMORFIZM GENOV-KANDIDATOV REMODELIROVANIYa KOSTNOY TKANI SREDI KORENNYKh ZhITELEY ZABAYKAL'SKOGO KRAYa RUSSKOY I BURYaTSKOY NATsIONAL'NOSTEY Abstract   PDF
(Rus)
VERKhOTUROVA S.V., GORBUNOV V., TsARENOK S.Y., AKSENOVA T., PUShKAREV B.S.
Vol 19, No 2 (2016) GENDERNYE RAZLIChIYa V ChASTOTE SNIZhENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U PATsIENTOV S PSORIATIChESKIM ARTRITOM Abstract   PDF
(Rus)
SAMOKhOVETs O.Y., RUDENKO E.V.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY RISKA OSTEOPOROZA U BOL'NYKh LEGOChNYMI FORMAMI TUBERKULEZA Abstract
NOVIKOV V.V., MAZURENKO S.O., GAVRILOV P.V., ARChAKOVA L.I.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNITEL'NYY ANALIZ NEBAKTERIAL'NOGO I TUBERKULEZNOGO OSTEOMIELITOV Abstract   PDF
(Rus)
KOSTIK M., KOPChAK O.L., GORYShINA Y.A., MALETIN A.S., MUShKIN A.Y.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY RISKA PERELOMOV ShEYKI BEDRA U BOL'NYKh OSTEOPOROZOM POZhILOGO VOZRASTA V SAMARSKOY OBLASTI Abstract   PDF
(Rus)
BULGAKOV S.S., BULGAKOVA S.V.
Vol 19, No 2 (2016) PERIFERIChESKAYa RENTGENOVSKAYa DENSITOMETRIYa KAK PREDIKTOR OSTEOPOROZA OSEVOGO SKELETA U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE, PERENESShIKh NIZKOENERGETIChESKIE PERELOMY Abstract   PDF
(Rus)
DOBROVOL'SKAYa O.V., DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V.
Vol 19, No 2 (2016) NARUShENIE METABOLIZMA KOSTNOY TKANI U PATsIENTOV S NARUShENIYaMI FUNKTsII ShchITOVIDNOY ZhELEZY Abstract   PDF
(Rus)
ChERNYKh T.M., VOLYNKINA A.P., GORShKOV I.P., ZAKhARChENKO A.V.
Vol 19, No 2 (2016) DINAMIKA PRIROSTA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI V TEChENIE DLITEL'NOGO PRIEMA BISFOSFONATOV U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM I INVOLYuTIVNYM OSTEOPOROZOM Abstract   PDF
(Rus)
RUDENKO E.V., MASLO A.Y., SAMOKhOVETs O.Y.
Vol 19, No 2 (2016) KOMPLEKSNOE KLINIKO-GENETIChESKOE ISSLEDOVANIE OSTEOARTROZA Abstract   PDF
(Rus)
TYuRIN A.V., KhUSAINOVA R., ShAPOVALOVA D.A., DAVLETShIN R., KhUSNUTDINOVA E.K.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ OPYTA EFFEKTIVNOY REABILITATsII PATsIENTOV STARChESKOGO VOZRASTA S TYaZhELYM TEChENIEM OSTEOPOROZA POSLE OPERATIVNOGO LEChENIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NYKh OTDELOV BEDRA Abstract   PDF
(Rus)
STEShINA T.E., ShAPOVALENKO T.V., LYaDOV K.V.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ UROVNYa VITAMINA D V SYVOROTKE KROVI PATsIENTOV V ROSTOVSKOY OBLASTI Abstract   PDF
(Rus)
AGUREEVA O.V., ZhABREVA T., SKVORTsOVA E.A., LUGOVSKAYa G.I., SYChIK E.V.
Vol 19, No 2 (2016) FORMIROVANIE POSTIMMOBILIZATsIONNOGO OSTEOPOROZA V EKSPERIMENTE Abstract   PDF
(Rus)
USMANOV S.U., ZUFAROV G.R., GULYaMOV S.S.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ EFFEKTIVNOSTI I KLINIChESKIKh PERSPEKTIV NEMEDIKAMENTOZNYKh METODOV LEChENIYa I PROFILAKTIKI OSTEOPOROZA Abstract   PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DOBRITsYNA M.A., BADALOV N.G., KONChUGOVA T.V., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) OSTEOTROPNAYa TERAPIYa KAK METOD PROFILAKTIKI ARTROZA PRI ASEPTIChESKOM NEKROZE MYShchELKOV BEDRA (PREDVARITEL'NOE SOOBShchENIE) Abstract   PDF
(Rus)
TORGAShIN A.N., RODIONOVA S.S., IVANOV K.S.
Vol 19, No 2 (2016) RASPROSTRANENNOST' OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV SREDI ZhITELEY RESPUBLIKI BURYaTIYa 40 LET I STARShE Abstract   PDF
(Rus)
BATUDAEVA T.I.
Vol 19, No 2 (2016) ALLELE AND GENOTYPES FREQUENCIES OF CRP GENE POLYMORPHISM (C1444T; C1846T) IN OSTEOPOROSIS Abstract   PDF
(Rus)
TSARENOK S.Y., GORBUNOV V.V., DUTOVA A.A.
1 - 100 of 455 Items 1 2 3 4 5 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies