Vol 12, No 2 (2009)

Articles
DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U RETsIPIENTOV POSLE PERESADKI PEChENI
Ermakova I.P., Moysyuk Y.G., Buzulina V.P., Koliashvili T.K., Yaroshenko E.B., Kornilov M.N., Pronchenko I.A., Shmerko N.P.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):2-4
views
PDF
(Rus)
OSTEOPOROZ I SERDEChNO-SOSUDISTYE ZABOLEVANIYa (SSZ) OBUSLOVLENNYE ATEROSKLEROZOM (AS) U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO PERIODA:OBShchNOST' POVEDENChESKIKh I SOTsIAL'NYKh FAKTOROV RISKA
Skripnikova I.A., Oganov R.G.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):5-9
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI MIKRODOZI-ROVANNOY ESTROGEN-GESTAGENNOY TERAPIIV PROFILAKTIKE POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA I KORREKTsII KLIMAKTERIChESKIKh NARUShENIY
Marchenkova L.A., Dreval' A.V., Kryukova I.V., Vishnyakova M.V., Tishenina R.S., Balashova N.V., Rubin M.P.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):10-17
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY OTKRYTOGO MNOGOTsENTROVOGO ISSLEDOVANIYaEFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTI ALOSTINA (SINTETIChESKOGO KAL'TsITONINA LOSOSYa) PRIPOSTMENOPAUZAL'NOM OSTEOPOROZE, OSLOZhNENNOM KOMPRESSIONNYMI PERELOMAMI
Zotkin E.G., Safonova Y.A., Kharitonova T.V., Rozhinskaya L.Y., Arapova S.D., Dzeranova L.K., Molitvoslovova N.N., Shishkina A.A.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):18-20
views
PDF
(Rus)
PATOGENETIChESKAYa SVYaZ' SERDEChNO-SOSUDISTOY PATOLOGIII OSTEOPOROZA U PATsIENTOV STARShIKh VOZRASTNYKh GRUPP.OBZOR DANNYKh LITERATURY
Ershova O.B., Nazarova A.V., Belova K.Y.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):21-27
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE POKAZATELYa ABSOLYuTNOGO RISKA PERELOMOVV DIAGNOSTIKE PROFILAKTIKE I TERAPII OSTEOPOROZA
Skripnikova I.A.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):28-31
views
PDF
(Rus)
STRUKTURA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI LUChEVOY KOSTI PO DANNYM REVMATOLOGIChESKOGO TsENTRA G.KAZANI
SALIKhOV I.G., P YaKUPOVA S., ShAMSUTDINOVA N.G.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):33-35
views
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVNO LI IZMERENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTEY (MPK) PREDPLECh'Ya V DOPOLNENIE K DENSITOMETRII TsENTRAL'NOGO SKELETADLYa SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI POSTMENOPAUZAL'NOGO I SENIL'NOGO OSTEOPOROZA
RUBIN M.P.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):36-42
views
PDF
(Rus)
TREBOVANIYa K OFORMLENIYu RUKOPISEY, PREDSTAVLYaEMYKh V ZhURNAL «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII»
- -.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2009;12(2):43-44
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies