EN'KIN, A A, Санкт-Петербургский государственный университет

Issue Section Title Abstract File
Vol 19, No 2 (2016) Articles VLIYaNIE POLIMORFIZMA ESTROGENOVYKh RETsEPTOROV NA POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI BOL'NYKh S KhRONIChESKOY BOLEZN'Yu POChEK, POLUChAYuShchIKh LEChENIE GEMODIALIZOM Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies