Issue Title Abstract File
Vol 19, No 2 (2016) 16-LETNEE RETROSPEKTIVNO-PROSPEKTIVNOE ISSLEDOVANIE ChASTOTY PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA I DISTAL'NOGO OTDELA PREDPLECh'Ya V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., KRYuKOVA I., GERASIMENKO M.Y.
Vol 22, No 1 (2019) 21st European Congress of Endocrinology. A review of reports on calcium and phosphate metabolism, osteoporosis and other bone diseases Abstract PDF
(Rus)
Eremkina A.K.
Vol 22, No 1 (2019) A case of atypical femur fracture during long-term treatment with bisphosphonates in patient with postmenopausal osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
Zotkina K.E., Lesnyak O.M., Kochish A.Y., Sushkov I.V.
Vol 18, No 3 (2015) A CASE OF SEVERE FAMILIAL VITAMIN D DEFICIENCY Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A., Abdulvapova Z.N., Petrushkina A.A., Rozhinskaya L.Y.
Vol 22, No 3 (2019) A novel calcimimetic evocalcet for the management of secondary hyperparathyroidism with little effect on the gastrointestinal tract and cyp isozymes in vivo and in vitro Abstract PDF
(Rus)
Egshatyan L.V.
Vol 15, No 3 (2012) ABSOLUTE FRACTURE RISK ASSESSMENT IN OUTPATIENTS WITH DISTAL RADIUS OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Popov A.A., Strunina M.V., Telyushchenko M.V.
Vol 18, No 2 (2015) ABSORPTIOMETRIC ANALYSIS OF SOME QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF BONE TISSUE STATUS ASSESSED BY A QUANTITATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY IN WOMEN OF DIFFERENT AGES Abstract PDF
(Rus)
Volkov A.A., Beloselsky N.N., Pribytkov Y.N.
Vol 20, No 1 (2017) Acute and chronic pain in vertebral fractures as systemic osteoporosis complication. Literature review Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Darchia L.Y., Khakimov U.R.
Vol 19, No 2 (2016) ADIPOKINOVAYa I ENDOTELIAL'NAYa DISREGULYaTsIYa V FORMIROVANII OSTEOPOROZA PRI KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZNI LEGKIKh Abstract PDF
(Rus)
KOChETKOVA E.A., MAYSTROVSKAYa Y.V., UGAY L.G., NEVZOROVA V.A.
Vol 12, No 1 (2009) Aktivnye metabolity vitamina D: primeneniepri osteoporoze Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Belova K.Y., Nazarova A.V.
Vol 19, No 2 (2016) AKTUAL'NOST' PERVIChNOGO GIPERPARATIREOZA V PRAKTIKE VRAChA TsENTRA PROFILAKTIKI OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
KISELEVA I.N., KhABAROVA O.Y., BEZLYuDNAYa N.V., BAShKOVA I.B., OSIPOV V.F., TARASOV A.N., KADYROVA L.R.
Vol 11, No 1 (2008) AL'FAKAL'TsIDOL - PREPARATS MNOGOKOMPONENTNYM DEYSTVIEM,napravlennym na snizhenie riska perelomov i preduprezhdenie padeniy (obzor literatury) Abstract
BELAYa Z.E., SOSUNOVA N.V., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 17, No 1 (2014) AL'FAKAL'TsIDOL ILI KOLEKAL'TsIFEROL V KOMBINATsII S IBANDRONOVOY KISLOTOY PRI LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO SISTEMNOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
RODIONOVA S.S., ELOVOY-VRONSKIY A.A., BERNAKEVICh A.I.
Vol 19, No 2 (2016) ALLELE AND GENOTYPES FREQUENCIES OF CRP GENE POLYMORPHISM (C1444T; C1846T) IN OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
TSARENOK S.Y., GORBUNOV V.V., DUTOVA A.A.
Vol 16, No 2 (2013) ANABOLIChESKAYa TERAPIYa OSTEOPOROZA.TERIPAPARATID: EFFEKTIVNOST', BEZOPASNOST' I OBLAST' PRIMENENIYa Abstract PDF
(Rus)
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ DINAMIKI ChASTOTY NIZKOTRAVMATIChNYKh PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI I DISTAL'NOGO OTDELA PREDPLECh'Ya U ZhITELEY SAMARSKOY OBLASTI STARShE 50 LET Abstract PDF
(Rus)
BULGAKOVA S., ShAFIEVA I.A.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ EFFEKTIVNOSTI I KLINIChESKIKh PERSPEKTIV NEMEDIKAMENTOZNYKh METODOV LEChENIYa I PROFILAKTIKI OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DOBRITsYNA M.A., BADALOV N.G., KONChUGOVA T.V., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U PATsIENTOV S DESTRUKTIVNO-DISTROFIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI TAZOBEDRENNOGO SUSTAVA Abstract PDF
(Rus)
GAFAROV I.R., YaKUPOV R.R., NIZAMOVA E.I.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ OPYTA EFFEKTIVNOY REABILITATsII PATsIENTOV STARChESKOGO VOZRASTA S TYaZhELYM TEChENIEM OSTEOPOROZA POSLE OPERATIVNOGO LEChENIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NYKh OTDELOV BEDRA Abstract PDF
(Rus)
STEShINA T.E., ShAPOVALENKO T.V., LYaDOV K.V.
Vol 14, No 3 (2011) ANALIZ SOSTOYaNIYa OKAZANIYa MEDITsINSKOY POMOShchI I ISKhODOV U BOL'NYKh S PERELOMOM PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA (DANNYE POPULYaTsIONNOGO ISSLEDOVANIYa) Abstract PDF
(Rus)
GLADKOVA E.N., KhODYREV V.N., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) ANALIZ UROVNYa VITAMINA D V SYVOROTKE KROVI PATsIENTOV V ROSTOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
AGUREEVA O.V., ZhABREVA T., SKVORTsOVA E.A., LUGOVSKAYa G.I., SYChIK E.V.
Vol 14, No 1 (2011) Analysis of epidemiology of osteoporotic fracturesusing data from primary care physicians Abstract PDF
(Rus)
Gladkova E.N., Khodyrev V.N., Lesnyak O.M., Gladkova E.N., Chodyrev V.N., Lesnyak O.M.
Vol 18, No 3 (2015) ANALYSIS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Belova K.Y., Degtyarev A.A., Ganert O.A., Romanova M.A., Sinitsyna O.S., Belov M.V., Abissova I.Y.
Vol 19, No 3 (2016) ANALYSIS OF THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC PATHOLOGY OF THE SHOULDER-RADIUS JOINT Abstract PDF
(Rus)
Tyutyunnikov A.V., Reznik L.B., Gudinova Z.V., Geger M.E., Lifanov A.V.
Vol 21, No 2 (2018) Antiresorptive activity of denosumab in the treatment of osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis Abstract PDF
(Rus)
Banshchikova N.Y., Letyagina Y.A., Omelchenko V.O., Korolev M.A.
Vol 19, No 2 (2016) ASSOTsIATsIYa GENETIChESKOGO POLIMORFIZMA GENOV RETsEPTORA VITAMINA D (VDR), KOLLAGENA AI TsEPI KOLLAGENA A I TIPA (COL1A1), I FAKTORA NEKROZA OPUKhOLE-A (TNFA) I SOSTOYaNIYa MINERALIZATsII SKELETA U DETEY S BOLEZN'Yu KRONA Abstract PDF
(Rus)
GABRUSSKAYa T., REVNOVA M.O., NASYKhOVA Y.A., KOSTIK M.M.
Vol 12, No 1 (2009) Assotsiatsiya polimorfnogo varianta (CA)ngena kal'tsitonina (CALCA) s riskom razvitiyapostmenopauzal'nogo osteoporoza i urovnemkal'tsitonina v syvorotke krovi u russkikh zhenshchinVolgo-Ural'skogo regiona Rossii Abstract PDF
(Rus)
Selezneva L.I., Khusainova R.I., Nurlygayanov R.Z., Fazlyeva E.A., Ziganshin T.M., Kozhemyakina E.V., Lesnyak O.M., Khusnutdinova E.K.
Vol 19, No 2 (2016) ASSOTsIATsIYa SARKOPENII S SINDROMOM PADENIY Abstract PDF
(Rus)
PROShchAEV K.I., IL'NITsKIY A., BOChAROVA K.A., GERASIMENKO A.V.
Vol 14, No 2 (2011) AUDIT SOSTOYaNIYa PROBLEMY OSTEOPOROZA V STRANAKh VOSTOChNOY EVROPY I TsENTRAL'NOY AZII 2010 Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M.
Vol 15, No 1 (2012) AWARENESS OF PHYSICIANS OF VARIOUS SPECIALTIES OF OSTEOPOROSIS IN THE MOSCOW REGION Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Dreval A.V., Kryukov I.V.
Vol 19, No 2 (2016) BESSIMPTOMNYE KOMPRESSIONNYE PERELOMY POZVONKOV U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE S SISTEMNOY KRASNOY VOLChANKOY Abstract PDF
(Rus)
ShKIREEVA S.Y., LESNYaK O.M.
Vol 16, No 1 (2013) BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE RESORPTION, REGULATION OF OSTEOCLASTOGENESIS AND BONE LOSS FOLLOWING LIVER TRANSPLANTATION Abstract PDF
(Rus)
Buzulina V.P., Pronchenko I.A., Ermakova I.P., Shmerko N.P., Andrianova A.A., Kornilov M.N., Yaroshenko E.B., Koliashvili T.K.
Vol 19, No 2 (2016) BIOIMPEDANSOMETRIChESKAYa KhARAKTERISTIKA ZhENShchIN S KOMORBIDNOST'Yu REVMATOIDNOGO ARTRITA I OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
ShchEDOVA A.A., KAPUSTINA E.V., BOL'ShAKOVA T.Y., DORZhIN S.G., KhARIKYaN A.A., ChUPAKhINA V.A.
Vol 15, No 1 (2012) BODY COMPOSITION, BONE MASS AND ADIPOKINES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIFFERENT CARDIOVASCULAR RISK (SCORE) Abstract PDF
(Rus)
Ptichkina P.A., Skripnikova I.A., Novikov V.E., Metelsky V.A., Vygodina V.A., Zhabina E.A.
Vol 10, No 2 (2007) BOLEZN' PEDZhETA Abstract PDF
(Rus)
ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 19, No 1 (2016) BONE AND METABOLIC CONTROL Abstract PDF
(Rus)
Bonnet N.
Vol 20, No 4 (2017) Bone fractures in patients with type 2 diabetes mellitus: prevalence and risk factors Abstract PDF
(Rus)
Yalochkina T.O., Belaya J.E., Rozhinskaya L.Y., Antsiferov M.B., Dzeranova L.K., Melnichenko G.A.
Vol 16, No 1 (2013) BONE IMAGING THE CLOSEST THING TO ART IN MEDICINE Abstract PDF
(Rus)
Griffith J.F., Genant H.K., Link T.M.
Vol 15, No 2 (2012) BONE MINERAL DENSITY AND VASCULAR WALL CHARACTERISTICS IN WOMEN AFTER OVARIECTOMY AND PROLONGED HORMONE THERAPY Abstract PDF
(Rus)
Mitrokhina T.V., Yureneva S.V., Maychuk E.Y., Kuznetsov S.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V.
Vol 18, No 2 (2015) CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT OF THE COMPACT BONE IN RATS WITH ALLOXAN DIABETES Abstract PDF
(Rus)
Vyatkin V.A., Sobennikova M.V., Kanunnikova O.M., Butolin E.G., Ivanov V.G., Savinova N.V.
Vol 21, No 4 (2018) Case report of Sagliker syndrome in a young patient with secondary hyperparathyroidism and chronic renal failure Abstract PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Gronskaia S.A., Zenkova T.S., Belaya Z.E.
Vol 8, No 2 (2005) ChASTOTA PERELOMOV BEDRA I PREDPLECh'Ya I ZATRATY NA IKh LEChENIE V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
DREVAL' A.V., MARChENKOVA L.A., KRYuKOVA I.V.
Vol 12, No 1 (2009) Chastota perelomov proksimal'nogo otdela bedrennoykosti sredi zhiteley goroda Ufy (retrospektivnoeepidemiologicheskoe issledovanie) Abstract PDF
(Rus)
Nurlygayanov R.Z., Khafizov N.K., Fayzullin A.A.
Vol 17, No 2 (2014) CLINICAL AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF REPEATED OSTEOPOROTIC FRACTURES IN PATIENTS OF GOMEL REGION OF BELORUSSIA AND MODERN THERAPEUTIC STRATEGY Abstract PDF
(Rus)
Romanov G.N., Chernova N.F., Moskvicheva T.I., Rudenko E.V.
Vol 22, No 1 (2019) Clinical application experience of asfotase alfa for a young patient with childhood hypophosphatasia Abstract PDF
(Rus)
Kalinchenko N.Y., Golounina O.O., Grebennikova T.A., Melnichenko G.A., Tiulpakov A.N., Belaya Z.E.
Vol 19, No 3 (2016) CLINICAL CASE OF TERIPARATIDE USE FOR THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM WITH UNCONTROLLED HYPOCALCEMIA COMBINED WITH SEVERE OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Larina I.I., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 19, No 1 (2016) CLINICAL EXOME SEQUENCING TO DETECT GENETICALLY DETERMINED DISEASES OF THE SKELETON Abstract PDF
(Rus)
Kanivets I.V., Konovalov F.A., Korostelev S.A., Belova N.A., Katasonov F.S., Piankov D.V., Khmelkova D.N.
Vol 17, No 2 (2014) CLINICAL PREDICTORS OF LOW BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS Abstract PDF
(Rus)
Kostik M.M., Larionova V.I., Scheplyagina L.A.
Vol 15, No 3 (2012) COMBINATION THERAPY IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS. THE EFFECTIVENESS OF THERAFLEX Abstract PDF
(Rus)
Alekseeva L.I.
Vol 13, No 1 (2010) COMMENTS TO THE PRACTICAL USE OF THE RUSSIAN CLINICALRECOMMENDATIONS FOR OSTEOPOROSIS Abstract
Ershova O.B., Ershova O.V.
Vol 18, No 3 (2015) COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF VARIOUS EDUCATIONAL PROGRAMS IN OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Yevstigneyeva L.P., Kuznetsova N.M., Lesnyak O.M.
Vol 17, No 2 (2014) COMPARATIVE EFFICACY OF INTRAARTICULAR THERAPY OF GONARTHROSIS WITH HYALURONIC ACID OF DIFFERENT MOLECULAR WEIGHT (A DOUBLE-BLIND RANDOMI7ED STUDY) Abstract PDF
(Rus)
Vas’kova N.V., Lesnyak O.M.
Vol 20, No 1 (2017) Complex approaches to rehabilitation of patients with osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
Lukyanchikova N.S., Sharapova E.I.
Vol 22, No 1 (2019) Comprehensive assessment of the pharmacokinetic properties of a single bolus dose of colecalciferol in terms of efficacy and safety Abstract PDF
(Rus)
Suplotova L.A., Avdeeva V.A., Pigarova E.A., Rozhinskaya L.Y.
Vol 13, No 1 (2010) CONDITION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PATIENTSWITH ACROMEGALY. Abstract
Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alekseeva L.I., Rozhinskaya L.Y., Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alexeeva L.I., Rozhinskaya L.Y.
Vol 18, No 2 (2015) CONTEMPORARY DIAGNOSIS OF BONE FORMATION DISORDERS IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN USING ULTRASONOGRAPHY (METHODOLOGICAL GUIDELINES) Abstract PDF
(Rus)
Krutikova N.Y., Ryabukhin Y.V.
Vol 14, No 1 (2011) Contemporary requirements for organization ofclinical trials in health care system Abstract PDF
(Rus)
Vartapetova N.V., Karpushkina A.V., Vartepova N.V., Karpushkina A.V.
Vol 11, No 1 (2008) COSTOYaNIE SISTEMY OSTEOPROTEGERIN (OPG) - LIGAND RETsEPTORA-AKTIVATORA YaDERNOGO FAKTORA KAPPA-V (RANKL)u patsientov s diabeticheskoy osteoartropatiey i mediakal'tsinozom arteriy nizhnikh konechnostey Abstract
YaROSLAVTsEVA M.V., UL'YaNOVA I.N., GALSTYaN G.R., IL'IN A.V., NIKANKINA L.V., REMIZOV O.V.
Vol 18, No 3 (2015) CREATION OF SERVICES FOR PREVENTION OF RECURRENT BONE FRACTURES IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Kochish A.Y., Lesnyak O.M., Zotkin E.G., Ivanov S.N., SafonovaYuA Y.A.
Vol 19, No 2 (2016) DEFITsIT I NEDOSTATOChNOST' VITAMINA D U DETEY NA DIALIZE I POSLE TRANSPLANTATsII POChKI Abstract PDF
(Rus)
BAYKO S.V., SUKALO A.V., RUDENKO E.V.
Vol 19, No 2 (2016) DEFITsIT VITAMINA D U BOL'NYKh DEPRESSIVNYMI RASSTROYSTVAMI U MOLODYKh LITs SANKT-PETERBURGA Abstract PDF
(Rus)
DOROFEYKOV V.V., ZADOROZhNAYa M.S., PETROVA N.N., KAYSTRYa I.V.
Vol 19, No 2 (2016) DEN' OSTEOPOROZA V EKATERINBURGE: MNENIE INTERNOV TERAPEVTOV Abstract PDF
(Rus)
POPOV A.A., EVSTIGNEEVA L.P.
Vol 20, No 2 (2017) Denosumab treatment in patients with different courses of osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Rozhinskaya L.Y., Mamedova E.O., Lutsenko A.S., Malygina A.A., Belaya Z.E.
Vol 19, No 1 (2016) DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Kanis J.A.
Vol 15, No 1 (2012) DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF VITAMIN D DEFICIENCY (DISCUSSION BASED ON THE CLINICAL RECOMMENDATIONS OF THE ENDOCRINE SOCIETY 2011) Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A., Sorokin M.Y.
Vol 19, No 1 (2016) DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF THE VARIOUS METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF HIGH FRACTURE RISK POPULATIONS (FRAX®, DENSITOMETRY) Abstract PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V., Demin N.V.
Vol 19, No 2 (2016) DIAGNOSTIChESKAYa ZNAChIMOST' FUNKTsIONAL'NYKh TESTOV DLYa OTsENKI VOZRAST-ASSOTsIIROVANNOY SARKOPENII Abstract PDF
(Rus)
SAFONOVA Y.A., ZOTKIN E.G.
Vol 19, No 2 (2016) DIAGNOSTIKA I LEChENIE OSTEOPOROZA U PATsIENTOV STARShIKh VOZRASTNYKh GRUPP POSLE NIZKOTRAVMATIChNOGO PERELOMA LUChEVOY KOSTI Abstract PDF
(Rus)
EVSTIGNEEVA L.P., KUZNETsOVA E., NIZAMUTDINOVA R., VASEV A.V., LAVRENT'EV A.
Vol 19, No 2 (2016) DIAGNOSTIKA OSTEOPENII I OSTEOPOROZA U DETEY S VROZhDENNYMI VYVIKh BEDRA Abstract PDF
(Rus)
DZhURAEV A.M., USMONOV S.U., ZUFAROV G.R.
Vol 10, No 1 (2007) DINAMIKA ChASTOTY PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA sredi naseleniyaGORODA TVERI ZA PERIOD S 1994 PO 2004 g. Abstract PDF
(Rus)
KRIVOVA A.V., RODIONOVA S.S.
Vol 19, No 2 (2016) DINAMIKA KAChESTVA ZhIZNI PO POKAZATELYaM EQ-5D, VASh I TTO U PATsIENTOV, PERENESShIKh OSTEOPOROTIChESKIY PERELOM Abstract PDF
(Rus)
SOLODOVNIKOV A.G., LESNYaK O.M., BELOVA K.Y., DOBROVOL'SKAYa O.V., VARAVKO Y.A., GOLUBEV G.S., GREBENShchIKOV V.A., ERShOVA O., ZOTKIN E.G., IVANOV S.N., KOChISh A.Y., MEN'ShIKOVA L.V., NURLYGAYaNOV R., TOROPTsOVA N.V., USENKO K.P.
Vol 17, No 1 (2014) DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI, MARKEROV KOSTNOGO OBMENA I KAChESTVA ZhIZNI PATsIENTOV S ENDOGENNYM GIPERKORTITsIZMOM POSLE DOSTIZhENIYa REMISSII ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA Abstract PDF
(Rus)
DRAGUNOVA N.V., BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y., SAZONOVA N.I., ChERNOVA T.O., IL'IN A.V.
Vol 12, No 2 (2009) DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U RETsIPIENTOV POSLE PERESADKI PEChENI Abstract PDF
(Rus)
Ermakova I.P., Moysyuk Y.G., Buzulina V.P., Koliashvili T.K., Yaroshenko E.B., Kornilov M.N., Pronchenko I.A., Shmerko N.P.
Vol 19, No 2 (2016) DINAMIKA PRIROSTA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI V TEChENIE DLITEL'NOGO PRIEMA BISFOSFONATOV U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM I INVOLYuTIVNYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
RUDENKO E.V., MASLO A.Y., SAMOKhOVETs O.Y.
Vol 8, No 1 (2005) Diskussiya: VOZMOZhNOSTI I OShIBKI NEINVAZIVNOY KOLIChESTVENNOY OTsENKI MASSY KOSTNOY TKANI DLYa DIAGNOSTIKI OSTEOPOROZARetsenzii na stat'yu A.V. Smirnova i T.O. Chernovoy Abstract PDF
(Rus)
Rodionova C.C., Morozov A.K.
Vol 15, No 1 (2012) DISORDERS OF BONE METABOLISM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH HYPERPROLACTINEMIA Abstract PDF
(Rus)
Zhurtova I.B., Rumyantsev A.G.
Vol 19, No 2 (2016) DOES OSTEOPOROSIS AFFECT YOUNG MEN? Abstract PDF
(Rus)
KIRVALIDZE N., KILASONIA L., DOLIDZE N., LAGVILAVA L.
Vol 13, No 2 (2010) Dozozavisimyy effekt vliyaniya potrebleniyakal'tsiya na fosforno-kal'tsievyy i kostnyyobmeny pri beremennosti Abstract PDF
(Rus)
Sudakov D.S., Zazerskaya I.E., Galkina O.V., Bogdanova E.O.
Vol 19, No 2 (2016) DRUG USERS-RISK FACTOR OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
LAGVILAVA L., KOPALIANI M., KTLASONTA L., DOLIDZE N., KTRVALTDZE N.
Vol 17, No 1 (2014) DVUKhENERGETIChESKAYa RENTGENOVSKAYa ABSORBTsIOMETRIYa V KLINIChESKIKh ISSLEDOVANIYaKh I REAL'NOY PRAKTIKE. VOPROSY VOSPROIZVODIMOSTI I KAChESTVA Abstract PDF
(Rus)
NOVIKOV V.E., SKRIPNIKOVA I.A., MURAShKO L.M., ABIROVA E.S.
Vol 19, No 1 (2016) DXA IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Chernova T.O.
Vol 15, No 1 (2012) EFFECT OF 6-YEAR TREATMENT OF OSTEOPOROSIS WITH ZOLEDRONIC ACID 5MG (ACLASTA) COMPARED WITH THE 3-YEAR-TREATMENT, RESULTS OF EXTENDED HORIZON PFT STUDY Abstract PDF
(Rus)
Black D.M., Reid I.R., Boonen S., Bucci-Rechtweg C., Cauley J.A., Cosman F., Cummings S.R., Hue T.F., Lippuner K., Lakatos P., Leung P.C., Man Z., Martinez R., Tan M., Ruzycky M.E., Su G., Eastell R.
Vol 19, No 1 (2016) EFFECT OF A 5-YEAR ALFACALCIDOL TREATMENT IN COMBINATION WITH CALCIUM CARBONATE ON BONE MINERAL DENSITY IN THE PRIMARY FORMS OF SYSTEMIC OSTEOPOROSIS IN MEN Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Khakimov U.R.
Vol 16, No 1 (2013) EFFECT OF ALENDRONATE COMBINED WITH ALFACALCIDOL ON THE BIOLOGICAL STABILITY OF HIP JOINT ENDOPROSTHESIS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Turgumbayev T.N.
Vol 16, No 1 (2013) EFFECT OF BETA-BLOCKERS ON BONE MINERAL DENSITY AND OSTEOPOROTIC FRACTURES Abstract PDF
(Rus)
Sobchenko K.E., Skripnikova I.A., Abirova E.S., Ptichkina P.A.
Vol 17, No 2 (2014) EFFECT OF GLUCOCORTICOID THERAPY FOR CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA IN ADULT PATIENTS ON REDUCTION OF BONE MINERAL DENSITY Abstract PDF
(Rus)
Sazonova A.I., Molashenko N.V., Troshina E.A.
Vol 15, No 3 (2012) EFFECT OF ZOLEDRONIC ACID THERAPY ON FRACTURE RISK IN THE TREATMENT OF MEN WITH OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Boonen S., Reginster J., Kaufman J.
Vol 15, No 2 (2012) EFFECT OF ZOLEDRONIC AND IBANDRONIC ACIDS ON BONE METABOLISM IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Yakushevskaya O.V., Bordakova E.V., Gavisova A.A., Kuznetsov S.Y., Yureneva S.V., Ivanets T.Y., Smetnik V.P., Sukhikh G.T.
Vol 15, No 3 (2012) EFFECTS OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR TYPE I ON BONE REMODELING IN PHYSIOLOGICAL PREGNANCY AND NORMAL LEVELS OF VITAMIN D Abstract PDF
(Rus)
Sudakov D.S., Novikova T.V., Bibkova O.S., Galkina O.V., Zazerskaya I.E.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' ANTIREZORBTIVNOY TERAPII U PATsIENTOV S NARUShENNYM KOSTNYM METABOLIZMOM PRI PLANIROVANII ARTROPLASTIKI TAZOBEDRENNOGO SUSTAVA Abstract PDF
(Rus)
GAFAROV I.R., YaKUPOV R.R., NIZAMOVA E.I.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' DINAMIChESKOY ELEKTRONEYROSTIMULYaTsII (DENS) V LEChENII OSTEOARTROZA KOLENNYKh SUSTAVOV (REZUL'TATY MNOGOTsENTROVOGO RANDOMIZIROVANNOGO ISSLEDOVANIYa) Abstract PDF
(Rus)
KADOChNIKOVA E.Y., VLASOV A.A., ALEKSEEVA L.I., DYDYKINA I.G., ERShOVA O.B., ZAYTsEVA E.M., KOROTKOVA T.A., POPOVA T.A., SUKhAREVA M.L., TASKINA E.A., ShARAPOVA E.P., SOLODOVNIKOV A.G., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' ANAL'GETIChESKOY TERAPII ETORIKOKSIBOM U PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM I KOMORBIDNOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
AFANAS'EVA T.Y., KhADYEVA E.I., AFANAS'EVA M.A., SUKhORUKOVA E.V., LAPShINA S.A.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' OBRAZOVATEL'NYKh PROGRAMM V ULUChShENII KAChESTVA ZhIZNI I SNIZhENII INTENSIVNOSTI BOLEVOGO SINDROMA U AMBULATORNYKh PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM KOLENNYKh I TAZOBEDRENNYKh SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., MUKhINA R.
Vol 9, No 2 (2006) EFFEKTIVNOST', PERENOSIMOST'I KOMPLAENTNOST' ALENDRONATA NATRIYa(70 MG 1 RAZ V NEDELYu)PRI LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
DREVAL' A.V., MARChENKOVA L.A., KRYuKOVA I.V., TIShENINA R.S., PORTNOY L.M., MYLOV N.M., RUBIN M.P.
Vol 10, No 1 (2007) EFFEKTIVNOST' PRIMENENIYaKOMBINIROVANNOY TERAPII KAL'TsIEMS VYSOKIMI I SREDNIMI DOZAMI VITAMINA D3dlya profilaktiki postmenopauzal'nogo osteoporoza Abstract PDF
(Rus)
DREVAL' A.V., MARChENKOVA L.A., KRYuKOVA I.V., TIShENINA R.S., BALAShOVA N.V., PORTNOY L.M., MYLOV N.M., RUBIN M.P.
Vol 10, No 2 (2007) EFFEKTIVNOST' PROFILAKTIKI OSTEOPENII PREPARATAMI KAL'TsIYa I VITAMINA D (KAL'TsIY-D3 NIKOMED FORTE) u zhenshchinv postmenopauze s subklinicheskim tireotoksikozom Abstract PDF
(Rus)
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y., IL'IN A.V., SAZONOVA N.I., DOROFEEVA O.K., ALEKSEEVA T.M., POPOVA V.G.
Vol 19, No 2 (2016) EFFEKTIVNOST' RAZLIChNYKh FORM OBRAZOVATEL'NYKh PROGRAMM U PATsIENTOV OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
EVSTIGNEEVA L.P., KUZNETsOVA N.M., LESNYaK O.M.
Vol 15, No 2 (2012) EFFICACY AND SAFETY OF STRONTIUM RANELATE IN THE TREATMENT OF MALE OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Kaufman J.M., Audran M., Bianchi G., Boonen S., Josse R., Francis R.M., Goemaere S., Palacios S., Diaz Curiel M., Ringe J.D., Felsenberg D.
Vol 17, No 3 (2014) EFFICACY AND TOLERABILITY OF GENERIC ZOLEDRONIC ACID 5 MG (REZOCLASTIN PS) IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL EXPERIENCE WITH THE DRUG IN RUSSIA Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Dreval A.V., Baharev I.V.
Vol 13, No 3 (2010) EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY PERVIChNOGOGIPERPARATIREOZA V ROSSII Abstract PDF
(Rus)
Rozhinskaya L.Y., Rostomyan L.G., Mokrysheva N.G., Mirnaya S.S., Kirdyankina N.O.
1 - 100 of 509 Items 1 2 3 4 5 6 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies