Issue Title Abstract File
Vol 8, No 1 (2005) SOSTOYaNIE KAL'TsIY-FOSFORNOGO OBMENA U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1 TIPA Abstract PDF
(Rus)
Belykh O.A., Kochetkova E.A., Gel'tser B.I.
Vol 10, No 3 (2007) SOSTOYaNIE KOSTNOY TKANI I RISK RAZVITIYa OSTEOPOROZA U ZhENShchIN V STADII POLNOY REMISSIIBOLEZNI ITsENKO-KUShINGA NA FONE FIZIOLOGIChESKOYMENOPAUZY Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DREVAL' A.V., POLYaKOVA E.Y., TIShENINA R.S., MYLOV N.M., ERMAKOVA I.P., PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., RUBIN M.P.
Vol 8, No 2 (2005) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI I KOSTNOGO METABOLIZMA PRI SINDROME ShEREShEVSKOGO - TERNERA Obzor literatury Abstract PDF
(Rus)
DRAGUN S.A., SEMIChEVA T.V., ANDREEVA E.N.
Vol 19, No 2 (2016) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI PRI REVMATOIDNOM ARTRITE U PATsIENTOV, POLUChAYuShchIKh GENNO-INZhENERNUYu BIOLOGIChESKUYu TERAPIYu Abstract PDF
(Rus)
KhRAMTsOVA N.A., MEN'ShIKOVA L.V., GRUDININA O.V., PETRAChKOVA T.N., YaNYShEVA A.V.
Vol 15, No 2 (2012) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U ZhENShchIN, PERENESShIKh MALOTRAVMATIChNYE PERELOMY V VOZRASTE 50 LET I STARShE Abstract PDF
(Rus)
Dobrovol'skaya O.V., Demin N.V., Toroptsova N.V.
Vol 19, No 2 (2016) SOVREMENNOE SOSTOYaNIE PROBLEMY ORGANIZATsII LEChENIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V REGIONAKh ROSSII Abstract PDF
(Rus)
REZNIK L.B., GUDINOVA Z.V., POLYaK L.N., GOLUBEV G.S., IZMALKOV S.N., SAFRONOV A.A.
Vol 19, No 2 (2016) SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI I PERSPEKTIVY MEDITsINSKOY REABILITATsII I SANATORNO-KURORTNOGO LEChENIYa BOL'NYKh OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) SOZDANIE MODELI PROGNOZIROVANIYa RAZVITIYa LETAL'NOGO ISKhODA V STATsIONARE U PATsIENTOV, PERENESShIKh PPOB, NA OSNOVANII DANNYKh REGISTRA PATsIENTOV Abstract PDF
(Rus)
BELOVA K.Y., ERShOVA O.B., DEGTYaREV A.A., BELOV M.V.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNENIE EFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTI PERRORAL'NYKh I VNUTRIVENNYKh BISFOSFONATOV U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
ABAShOVA E.I., ShALINA M.A., MIShARINA E.V.
Vol 8, No 1 (2005) SRAVNITEL'NAYa INFORMATIVNOST' DENSITOMETRII PERIFERIChESKOGO I OSEVOGO SKELETA V DIAGNOSTIKE OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
Vetchinnikova O.N., Gubkina V.A., Mylov N.M., Rubin M.P.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNITEL'NAYa OTsENKA KAChESTVA OKAZANIYa RANNEY MEDITsINSKOY POMOShchI BOL'NYM S PERELOMAMI PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
KRYuKOVA I., MARChENKOVA L.A., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNITEL'NAYa OTsENKA KRATKOSROChNOY EFFEKTIVNOSTI, PERENOSIMOSTI I BEZOPASNOSTI ALFLUTOPA I KhONDROGARDA U AMBULATORNYKh BOL'NYKh OSTEOARTRITOM KOLENNYKh SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
POPOV A.A., ShAMARINA E.A.
Vol 19, No 2 (2016) SRAVNITEL'NYY ANALIZ NEBAKTERIAL'NOGO I TUBERKULEZNOGO OSTEOMIELITOV Abstract PDF
(Rus)
KOSTIK M., KOPChAK O.L., GORYShINA Y.A., MALETIN A.S., MUShKIN A.Y.
Vol 19, No 2 (2016) STOMATOLOGIChESKIY STATUS PATsIENTOV S VOSPALITEL'NYMI I NEVOSPALITEL'NYMI ZABOLEVANIYaMI SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
TROShUNIN A.V., FOMINYKh M.I., KhROMTsOVA O.M., VOROTNYaK Y.Y., SULEYMANOVA A.R.
Vol 10, No 2 (2007) STRONTIUM RANELATE DECREASES VERTEBRAL FRACTURE RISK WHATEVER THE LEVEL OF PRETREATMENT BONE TURNOVER MARKERS Abstract PDF
(Rus)
COLLETTE J., REGINSTER J.Y., BRUYÈRE O., ROUX C., LORENC R., FELSENBERG D., SPECTOR T.D.
Vol 10, No 2 (2007) STRONTIUM RANELATE DEMONSTRATES VERTEBRAL AND NON-VERTEBRAL ANTI FRACTURE EFFICACY INCLUDING HIP FRACTURES OVER 5 YEARS IN POST MENOPAUSAL OSTEOPOROTIC WOMEN Abstract PDF
(Rus)
REGINSTER J.Y., BRIXEN K., CORMIER C., CANNATA J.
Vol 10, No 2 (2007) STRONTIUM RANELATE PREVENTS SPINE OSTEOARTHRITIS PROGRESSION IN PATIENTS WITH PREVALENT SPINAL OSTEOARTHRITIS Abstract PDF
(Rus)
Bruyere O., Delferriere D., Roux C., Fechtenbaum J., Kolta S., Reginster J.
Vol 10, No 2 (2007) STRONTsIYa RANELAT: IZMENENIE MINERAL'NOYPLOTNOSTI KOSTNOY TKANI ChEREZ 1 GOD POSLEPREKRAShchENIYa LEChENIYa OS52STRONTIUM RANELATE: CHANGES IN BMD ONE Abstract PDF
(Rus)
ORTOLANI S., DIAZ-CURIEL M.
Vol 19, No 2 (2016) STRUKTURA I ChASTOTA VSTREChAEMOSTI OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U PATsIENTOV S KhRONIChESKIMI NEINFEKTsIONNYMI ZABOLEVANIYaMI (BRONKhOOBSTRUKTIVNOY I SERDEChNO-SOSUDISTOY PATOLOGIEY) Abstract PDF
(Rus)
BOLOTNOVA T.V., PLATITsYNA N.G.
Vol 12, No 2 (2009) STRUKTURA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI LUChEVOY KOSTI PO DANNYM REVMATOLOGIChESKOGO TsENTRA G.KAZANI Abstract PDF
(Rus)
SALIKhOV I.G., P YaKUPOVA S., ShAMSUTDINOVA N.G.
Vol 20, No 1 (2017) Subchondral bone condition and total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis Abstract PDF
(Rus)
Murylyov V.U., Sorokina G.L., Kurilina E.V., Ivanenko L.R.
Vol 19, No 2 (2016) SUBCHONDRAL BONE IN OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE Abstract PDF
(Rus)
HOLZER G.
Vol 19, No 3 (2016) SUMMARY OF CLINICAL GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS OF THE RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOCRINOLOGISTS Abstract PDF
(Rus)
Melnichenko G.A., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Grebennikova T.A., Pigarova E.A., Toroptsova N.V., Nikitinskaya O.A., Farba L.Y., Tarbaeva N.V., Chernova T.O., Dzeranova L.K., Ilyin A.V., Yureneva S.V., Kryukova I.V., Mamedova E.O., Biryukova E.V., Zagorodny N.V., Rodionova S.S., Lesniak O.M., Skripnikova I.A., Dreval A.V., Alekseeva L.A., Dedov I.I.
Vol 18, No 2 (2015) SUMMARY OF CLINICAL GUIDELINES OF THE RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOCRINOLOGISTS VITAMIN D DEFICIENCY IN ADULTS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 19, No 2 (2016) SVYaZ' OSTEOPORETIChESKIKh PERELOMOV U PSIKhIChESKI BOL'NYKh S TERAPIEY PSIKhOTROPNYMI SREDSTVAMI Abstract PDF
(Rus)
IL'INA E.Y., ZIGANShINA L.E.
Vol 19, No 3 (2016) SYMPOSIUM PRESS RELEASE “KEY FACTORS OF SUCCESSIN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS. TREATMENT TO THE GOAL. ’’held at the VIII All-Russian Congress of Osteoporosis in Kazan, September 10, 2016 Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 15, No 1 (2012) SYMPTOMATIC SLOW ACTING DRUGS IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS Abstract PDF
(Rus)
Alekseeva L.I.
Vol 18, No 1 (2015) TERIPARATIDE IN CONTEMPORARY TREATMENT OF OSTEOPOROSIS: EVIDENCE FROM RECENT PUBLICATIONS Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 20, No 2 (2017) The central aortic blood pressure and arterial stiffness during the daily monitoring procedure in postmenopausal women with osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
Tsarenok S.Y., Gorbunov V.V., Aksenova T.A.
Vol 21, No 3 (2018) The changes of standard DXA measurements and TBS depending on outcomes of neurosurgical treatment in patients with Cushing's disease Abstract PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., Belaya Z.E., Chernova T.O., Sazonova N.I., Hans D., Solodovnikov A.G., Mel'nichenko G.A., Dedov I.I.
Vol 13, No 1 (2010) THE CORES A SYMPTOM-MODIFYING PREPARATIONS OF THE SLOWEDDOWN ACTION IN THERAPY OF OSTEOARTROSIS Abstract
Badokin V.V., Badokin V.V.
Vol 15, No 2 (2012) THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS AND ITS IMPACT ON ADHERENCE TO TREATMENT: RESULTS OF A MULTICENTER RANDOMIZED TRIAL Abstract PDF
(Rus)
Evstigneeva L.P., Lesnyak O.M., Kuznetsova N.M., Safonova Y.A., Bulgakova S.V., Kirpikova M.N., Strunina M.V., Telyuschenk M.V., Nekrasova M.R., Nesmeyanova O.B., Vorob’yova A.A.
Vol 14, No 1 (2011) The effect of 6-year osteoporosis treatment withzoledronic 5 mg (aclasta) in comparison with 3-yeartreatment: results from the horizon-pft. Abstract PDF
(Rus)
Black D., Reid I.R., Cauley J.A., Boonen S., Cosman F., Leung P.C., Lakatos P., Man Z., Cummings S.R., Hue T.F., Ruzycky M.E., Martinez R., Su G., Bucci-Rechtweg C., Eastell R.
Vol 21, No 2 (2018) The effectiveness of nutritional vitamin D supplementation and selective vitamin D receptor agonists treatment on secondary hyperparathyroidism in chronic kidney diseases patients Abstract PDF
(Rus)
Egshatyan L.V., Mokrisheva N.G.
Vol 18, No 1 (2015) THE ENDOCRINE FUNCTION OF THE BONE TISSUE Abstract PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Belaya Z.E., Tsoriev T.T., Rozhinskaya L.Y., Melnichenko G.A.
Vol 17, No 2 (2014) THE INFLUENCE OF AWARENESS OF PATIENTS WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS ABOUT THE MAGNITUDE OF THE FRAX 10-YEAR ABSOLUTE RISK OF FRACTURE ON THE DECISION TO START AND THE ADHERENCE TO ANTIOSTEOPOROTIC TREATMENT (INTERIM RESULTS OF «CRYSTAL» STUDY) Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M., Khoseva E.N., Menshikova L.V., Antonova T.V., Ivygina I.M., Kapustina E.V., Veytsman I.I., Belousova I.B., Sitnikova E.I., Shkireeva S.Y., Bozhko O.B., Bezlyudnaya N.V., Gilyazeva L.K., Kozhevnikova N.Y., Titova Y.V., Chikina E.N., Kalinina N.N., Prokhorova I.E.
Vol 14, No 1 (2011) The influence of denosumab on one mineral densityand biochemical markers of bone remodeling: results of 6-year phase ii trial Abstract PDF
(Rus)
Miller P.D., Wagman R.B., Peacock M., Lewiecki E.M., Bolognese M.A., Weinstein R.L., Ding B., San Martin J., McClung M.R.
Vol 16, No 3 (2013) THE INFLUENCE OF INFLIXIMAB THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS Abstract PDF
(Rus)
Raskina T.A., Pirogova O.A.
Vol 14, No 1 (2011) The influence of surgical menopause oncardiovascular and osteoporosis risk factors(clinical observations) Abstract PDF
(Rus)
Maychuk E.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V., Mitrokhina T.V., Skripnikova I.A., Sapunova D.A., Maichuk E.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V., Mitrokhina T.V., Skripnikova I.A., Sapunova D.A.
Vol 13, No 1 (2010) THE JOURNAL OF OSTEOPOROSIS AND OSTEOPATHIES INSTRUCTIONS FOR AUTHORS Abstract
- -.
Vol 18, No 1 (2015) THE LEVEL OF VITAMIN D IN PEOPLE OLDER THAN 50 YEARS RESIDING IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE PERIOD OF MAXIMUM INSOLATION Abstract PDF
(Rus)
Nurlygayanov R.Z., Syrtlanov E.R., Minasov T.B., Borisov I.V.
Vol 17, No 3 (2014) THE MAIN PROVISIONS OF THE GUIDELINES «DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT OF GLUCOCORTICOID OSTEOPOROSIS IN MEN AND WOMEN 18 YEARS AND OLDER» Abstract PDF
(Rus)
Baranova I.A., Toroptsova N.V., Lesnyak O.M.
Vol 19, No 3 (2016) THE MOLECULAR MECHANISM OF LACTOFERRIN INFLUENCE ON BONE FORMATION Abstract PDF
(Rus)
Sadchikov P.E., Goldman I.L., Razin S.V., Chernousov A.D., Alekseeva L.I., Sadchikova E.R.
Vol 15, No 1 (2012) THE MOST IMPORTANT STEPS IN THE STUDY OF OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS: PRESS RELEASE TO THE PRESS CONFERENCE ON MARCH 21, 2012 IN BORDEAUX, FRANCE, IN THE ECCEO 2012 Abstract PDF
(Rus)
Tarasova E.
Vol 15, No 1 (2012) THE NEW PARADIGM IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS: PREDICTION OF A 10-YEAR ABSOLUTE RISK OF FRACTURE (CALCULATOR FRAX) Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M.
Vol 17, No 3 (2014) THE POSSIBLE INFLUENCE OF BISPHOSPHONATE THERAPY AND ITS COMBINATION WITH STATINS ON PARAMETERS OF AORTIC STIFFNESS IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Barinova I.V., Blankova Z.N., Aslanyan N.S., Ageev F.T., Ryabtseva O.Y., Kochetov A.G., Masenko V.P.
Vol 21, No 3 (2018) The prevalence of vitamin D deficiency in Russian Federation Abstract PDF
(Rus)
Petrushkina A.A., Pigarova E.A., Rozhinskaya L.Y.
Vol 16, No 3 (2013) THE PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN THE NORTHWESTERN REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION AMONG THE RESIDENTS OF ST. PETERSBURG AND PETROZAVODSK Abstract PDF
(Rus)
Karonova T.L., Grinyova E.N., NikitiM I.L., Tsvetkova E.V., Todieva A.M., Belyaeva O.D., Mikheeva E.P., Globa P.Y., Andreeva A.T., Beletskaya I.S., Omelchuk N.V., Fulonova L.S., Shlyakhto E.V.
Vol 15, No 1 (2012) THE PROBLEMS OF OSTEOPOROSIS AND THEIR COVERAGE ON THE ALL-RUSSIAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY VI Abstract PDF
(Rus)
Rozhinskaya L.Y.
Vol 16, No 1 (2013) THE RELATIONSHIP OF THE DISTAL DIABETIC POLYNEUROPATHY WITH PARAMETERS OF FOOT BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS Abstract PDF
(Rus)
Molitvoslovova N.A., Zernova T.O., Yaroslavtseva M.V., Galstyan G.R.
Vol 18, No 2 (2015) THE RELEVANCE, BENEFITS AND CLINICAL PERSPECTIVES OF THE COMBINED TREATMENT OF OSTEOPOROSIS BASED ON BONE-ANABOLIC THERAPY Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Martynova E.Y.
Vol 20, No 2 (2017) The role of calcium and vitamin D medications in prevention and treatment of osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
Lutsenko A.S., Rozhinskaya L.Y., Toroptsova N.V., Belaya Z.E.
Vol 19, No 1 (2016) THE ROLE OF MYOKINES INTERSTITIAL INTERACTION AND REGULATION OF METABOLISM: A REVIEW OF LITERATURE Abstract PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., White Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 18, No 3 (2015) THE ROLE OF THE PHYSICIAN IN THE DETECTION AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH FRACTURES OF THE RADIUS Abstract PDF
(Rus)
Yevstigneyeva L.P., Kuznetsova E.V., Nizamutdinova R.M.
Vol 17, No 3 (2014) THE ROLE OF VITAMIN D IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES Abstract PDF
(Rus)
Egshatyan L.V., Dudinskaya E.N., Tkacheva O.N., Kashtanova D.A.
Vol 18, No 1 (2015) THE RUSSIAN COUNCIL OF ExPERTS FOR IMPROVEMENT THE APPROACHES TO THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Volna A.A., Ershova O.B., Farba L.Y.
Vol 18, No 1 (2015) THE USE OF HYALURONIC ACID IN GONARTHROSIS IN REAL CLINICAL PRACTICE Abstract PDF
(Rus)
Vaskova N.V., Evstigneeva L.P., Ivashova I.G., Kuznecova N.M., Gan E.Y., Lesnyak O.M.
Vol 22, No 2 (2019) The use of Plan-Do-Study-Act (PDSA) cycle in perfection of fracture liaison service work Abstract PDF
(Rus)
Belova K.Y., Ershova O.B.
Vol 15, No 3 (2012) TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE R.G. OGANOV Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 20, No 1 (2017) Trabecular bone score for the diagnostics of osteoporosis in subjects with type 2 diabetes mellitus: a clinical case Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Grebennikova T.A., Belaya Z.E.
Vol 19, No 2 (2016) TRABEKULYaRNYY KOSTNYY INDEKS PRI SAKhARNOM DIABETE Abstract PDF
(Rus)
GRAChEVA T.V., LESNYaK O.M.
Vol 18, No 1 (2015) TREATMENT OF PATIENTS wITH OSTEOPOROSIS IN MODERN CLINICAL PRACTICE: ADHERENCE TO THERAPY Abstract PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V., Feklistov A.Y., Demin N.V., Abramkin A.
Vol 16, No 3 (2013) TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS WITH NITROGEN CONTAINING BISPHOSPHONATES, EARLY SIDE EFFECTS AND THEIR PREVENTION Abstract PDF
(Rus)
Yakushevskaya O.V., Yureneva S.V.
Vol 21, No 2 (2018) Treatment of severe idiopathic hypoparathyroidism: a case report Abstract PDF
(Rus)
Umiarova D.S., Grebennikova T.A., Tarbaeva N.V., Belaya Z.E.
Vol 12, No 2 (2009) TREBOVANIYa K OFORMLENIYu RUKOPISEY, PREDSTAVLYaEMYKh V ZhURNAL «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 10, No 1 (2007) TREBOVANIYa K OFORMLENIYu RUKOPISEY, PREDSTAVLYaEMYKh V ZhURNAL «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 11, No 1 (2008) TRUDNOSTI I OShIBKI DIAGNOSTIKI PERVIChNOGO GIPERPARATIREOZAklinicheskie sluchai Abstract
ROSTOMYaN L.G., MOKRYShEVA N.G., SMORShchOK V.N., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 21, No 4 (2018) Tumor-induced osteomalacia: a clinical case report Abstract PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Umiarova D.S., Slashchuk K.Y., Degtyarev M.V., Rodionova S.S., Rumyantsev P.O., Belaya Z.E.
Vol 19, No 2 (2016) UChASTIE TRAVMATOLOGOV-ORTOPEDOV ROSSII V VYYaVLENII I LEChENII BOL'NYKh OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
KOChISh A.Y., IVANOV S.N.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' 25(ON) VITAMINA D U PATsIENTOV S PSORIAZOM I PSORIATIChESKIM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
KhRAMTsOVA N.A., MEN'ShIKOVA L.V., GRUDININA O.V.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' INFORMIROVANNOSTI NASELENIYa OB OSTEOPOROZE I VLIYaYuShchIE NA NEGO FAKTORY KAK OSNOVA FORMIROVANIYa OBUChAYuShchIKh PROGRAMM Abstract PDF
(Rus)
DOBRITsYNA M.A., MARChENKOVA L.A., GERASIMENKO M.Y.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' OBESPEChENNOSTI VITAMINOM D I KOMPOZITsIONNYY SOSTAV TELA U SPORTSMENOV Abstract PDF
(Rus)
KARONOVA T.L., GLOBA P.Y., ANDREEVA A.T., ShIShKIN S.A., BUDANOVA M.V., BAYRAMOV A.A.
Vol 19, No 2 (2016) UROVEN' OBESPEChENNOSTI VITAMINOM D U ZhITELEY SEVERO-ZAPADNOGO REGIONA RF I ZNAChENIE DEFITsITA VITAMINA D DLYa ZDOROV'Ya Abstract PDF
(Rus)
KARONOVA T.L., MIKhEEVA E.P., NIKITINA I.L., BELYaEVA O., TODIEVA A.M., POPOVA P.V., ANDREEVA A.T., GLOBA P.Y., BELETsKAYa I.S., VASIL'EVA E.Y., GRINEVA E.N., GALKINA O.V.
Vol 19, No 2 (2016) VITAMIN D I GESTATsIONNYE RISKI Abstract PDF
(Rus)
ZAZERSKAYa I.E., ShELEPOVA E.S., ShIRINYaN L.V., KUZNETsOVA L.V.
Vol 13, No 2 (2010) Vitamin D i pokazateli kal'tsiy-fosfornogo obmenau detey, prozhivayushchikh v sredney polose Rossii, v periodmaksimal'noy insolyatsii Abstract PDF
(Rus)
Vitebskaya A.V., Smirnova G.E., Il'in A.V.
Vol 19, No 2 (2016) VITAMIN D U POZhILYKh ZhITELEY SANKT-PETERBURGA RANNEY VESNOY Abstract PDF
(Rus)
DOROFEYKOV V., IVANOV V.I., KAYSTRYa I.V., FROLOVA E.V.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE ELEMENTOV MEDNO-TsINKOVOY KOLChEDANNOY RUDY NA NEFERMENTATIVNOE ZVENO ANTIOKSIDANTNOY SISTEMY KOSTNOY TKANI Abstract PDF
(Rus)
KAMILOV F.K., IVANOVA G.V., FARShATOVA E.R., MEN'ShIKOVA I.A., DAVLETGAREEVA G.R.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE INFORMIROVANNOSTI PATsIENTOK S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM O VELIChINE 10-LETNEGO ABSOLYuTNOGO RISKA PERELOMOV PO FRAX NA REShENIE NAChAT' LEChENIE I PRIVERZhENNOST' K TERAPII Abstract PDF
(Rus)
DEREVYaNKO O.S., LESNYaK O.M., SAVITsKAYa E.N.
Vol 8, No 2 (2005) VLIYaNIE ISSLEDOVANIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI (MPK) V STANDARTNYKh LOKALIZATsIYaKh I DOPOLNITEL'NYKh IZMERENIY MPK NA USTANOVLENIE DIAGNOZA OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
RUBIN M.P., ChEChURIN R.E.
Vol 9, No 3 (2006) Vliyanie narusheniya kostnogo metabolizma na sostoyanie tkaney parodonta u muzhchin reproduktivnogo vozrasta s sakharnym diabetom 1 tina i puti korrektsii Abstract PDF
(Rus)
Grigoryan K.R., Grigoryan O.R., Nikonova T.V., Gorelysheva V.A., BARER G.M.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE POLIMORFIZMA ESTROGENOVYKh RETsEPTOROV NA POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI BOL'NYKh S KhRONIChESKOY BOLEZN'Yu POChEK, POLUChAYuShchIKh LEChENIE GEMODIALIZOM Abstract PDF
(Rus)
MAZURENKO S.O., ASEEV M.V., EN'KIN A.A., STAROSEL'SKIY K.G., MAZURENKO O.G.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE PROLONGIROVANNYKh FORM BISFOSFONATOV NA MINERAL'NUYu PLOTNOST' KOSTI I BIOKhIMIChESKIE MARKERY KOSTNOGO REMODELIROVANIYa U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
YaKUShEVSKAYa O.V., YuRENEVA S.V., KUZNETsOV S.Y.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE SKANDINAVSKOY KhOD'BY NA KAChESTVO ZhIZNI PATsIENTOV S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
KADYROVA L.R., BEZLYuDNAYa N.V., KISELEVA I.N., BAShKOVA I.B., KhAYBULLINA D.K., VOLKOV A.V.
Vol 9, No 3 (2006) Vliyanie somatotipa na mineral'nuyu plotnost' kostey skeleta, massu myshechnoy, soedinitel'noy i zhirovoy tkaney Abstract PDF
(Rus)
Sveshnikov A.A., Parfenova I.A.
Vol 8, No 2 (2005) VLIYaNIE STATINOV V SRAVNENII S KAL'TsIEM I VITAMINOM D NA POKAZATELI KOSTNOGO METABOLIZMA I MINERAL'NUYu PLOTNOST' KOSTNOY TKANI (MPK) U ZhENShchIN S OSTEOPENIEY V POSTMENOPAUZE Abstract PDF
(Rus)
KRYZhOVA N.S., ROZhINSKAYa L.Y., ERMAKOVA I.P., IL'IN A.V., SAZONOVA N.I., MEL'NIChENKO G.A.
Vol 9, No 3 (2006) Vliyanie strontsiya ranelata na chastotu perelomov tel pozvonkov pri osteoporoze v zavisimosti ot faktorov riska Abstract PDF
(Rus)
Doskina E.V.
Vol 11, No 1 (2008) VLIYaNIE TERAPEVTIChESKOGO OBUChENIYa BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYMOSTEOPOROZOM na modifitsiruemye faktory riska i kachestvo zhizni Abstract
KIRPIKOVA M.N., KOLOSKOVA N.V., NAZAROVA O.A.
Vol 17, No 1 (2014) VLIYaNIE TsINAKALTsETA (MIMPARY) NA POChEChNUYu OSTEODISTROFIYu U PATsIENTOV, NAKhODYaShchIKhSYa NA PROGRAMMNOM GEMODIALIZE Abstract PDF
(Rus)
ROZhINSKAYa L.Y., EGShATYaN L.V.
Vol 19, No 2 (2016) VLIYaNIE UROVNYa OBESPEChENNOSTI VITAMINA D NA SOSTOYaNIE KOSTNO-MYShEChNOY TKANI U LYuDEY STARShE 65 LET Abstract PDF
(Rus)
SAFONOVA Y.A.
Vol 19, No 2 (2016) VOZMOZhNOST' ISPOL'ZOVANIYa FLYuOROGRAFOV DLYa SKRININGA NASELENIYa NA OSTEOPOROZ Abstract PDF
(Rus)
DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V., KORABLEV V.M., KOSTRITsKIY A.V., SADIKOV P.V.
Vol 13, No 2 (2010) Vozmozhnosti kostnoy rentgenovskoy densitometrii vklinicheskoy praktike (Metodicheskie rekomendatsii) Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A., Shcheplyagina L.A., Novikov V.E., Kosmatova O.V., Abirova A.S.
Vol 14, No 2 (2011) VOZMOZhNOSTI MARKERA KOSTNOGO OBMENA - OSTEOKAL'TsINA DLYa DIAGNOSTIKI ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA I VTORIChNOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Mel'nichenko G.A., Il'in A.V., Dragunova N.V., Kolesnikova G.S., Butrova S.A., Troshina E.A.
Vol 19, No 2 (2016) VOZMOZhNOSTI ORGANIZATsII RABOTY LEChEBNODIAGNOSTIChESKOGO TsENTRA OSTEOPOROZA NA PRINTsIPAKh GOSUDARSTVENNO-ChASTNOGO PARTNERSTVA Abstract PDF
(Rus)
LEBEDEV E.M., KIRPIKOVA M.N., KIRPIChEV I.V., SABIROVA E.G., RYBIN A.V., SKORODUMOVA E.V.
Vol 8, No 1 (2005) VOZMOZhNOSTI PRIMENENIYa STATINOV DLYa PROFILAKTIKI OSTEOPOROZAObzor literatury Abstract PDF
(Rus)
Kryzhova N.S., Rozhinskaya L.Y.
Vol 9, No 3 (2006) Vozrastnoy gipogonadizm i osteoporoz: patofiziologiya i vozmozhnosti lecheniya Abstract PDF
(Rus)
Mskhalaya G.Z., Kalinchenko S.Y.
Vol 19, No 2 (2016) VZAIMOPONIMANIE VRAChA I PATsIENTA S OSTEOARTROZOM KAK KLYuChEVOY FAKTOR POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI TERAPII Abstract PDF
(Rus)
LAPShINA S.A., MYaSOUTOVA L.I., MUKhINA R.
Vol 19, No 2 (2016) VZAIMOSVYaZ' MARKEROV REMODELIROVANIYa KOSTNOY TKANI S KOMPOZITNYM SOSTAVOM TELA I MINERAL'NOY PLOTNOST'Yu KOSTNOY TKANI U ZhENShchIN S SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA V POSTMENOPAUZE Abstract PDF
(Rus)
FAZULLINA O.N., KLIMONTOV V.V., LYKOV A.P., ROMANOV V.V., KONENKOV V.I.
Vol 10, No 1 (2007) VZAIMOSVYaZI MEZhDU MINERAL'NOY PLOTNOST'Yu KOSTEY i rostom, massoy tela,a takzhe pokazatelyami sostava tela u detey Abstract PDF
(Rus)
SVEShNIKOV A.A., REPINA I.V.
Vol 19, No 1 (2016) WEEK OF OSTEOPOROSIS AND OTHER METABOLIC BONE DISEASES AT ENDOCRINOLOGY RESEARCH CENTER RUSSIAN MINISTRY OF HEALTH Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E.
Vol 19, No 1 (2016) WNT-SIGNALING PATHWAY IN THE BONE TISSUE STUDIES Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E.
401 - 500 of 505 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies