Issue
Title
Authors
THE INFLUENCE OF INFLIXIMAB THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Raskina T.A., Pirogova O.A.
GENNO-INZhENERNYE BIOLOGIChESKIE PREPARATY V TERAPII OSTEOPOROZA U BOL'NYKhREVMATOIDNYM ARTRITOM
DYDYKINA I.S., DYDYKINA P.S., NASONOV E.L.
MINERALy, VLIYaYuShchIE NA ROST I KAChESTVO KOSTI U ZDOROVYKh DETEY
KhRAMTsOVA S.N., ShchEPLYaGINA L.A., MOISEEVA T.Y.
MINERAL'NAYa PLOTNOST' KOSTI I SOSTOYaNIE SOSUDISTOY STENKI V ZAVISIMOSTI OT STATUSA REPLIKATIVNOGO KLETOChNOGO STARENIYa U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZAL'NOM PERIODE
SKRIPNIKOVA I.A., ALIKhANOVA N.A., TKAChEVA O.N., ABIROVA E.S., NOVIKOV V.E., MURAShKO L.M., ShARAShKINA N.V., ISAYKINA O.Y., VYGODIN V.A.
OSTEOPOROZ AKSIAL'NOGO SKELETA I EGO PRIChINY U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE V POZDNIE SROKI POSLE PERESADKI SOLIDNYKh ORGANOV (POChKI I PEChENI)
PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., ERMAKOVA I.P., MOYSYuK Y.G.
MINERAL METABOLISM AND BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH CENTRAL HYPOGONADISM AS INDICATORS OF PREMATURE AGING
Ilovaiskaya I.A., Lazebnik L.B., Zektser V.Y., Dreval A.V., Melnichenko G.A.
KOSTNAYa MASSA I KOSTNYY METABOLIZM U DETEY S YuVENIL'NYM IDIOPATIChESKIM ARTRITOM
KOSTIK M.M., MNUSKINA M.M., MAKAROVA I.N., KUZ'MINA D.A., ShchEPLYaGINA L.A., LARIONOVA V.I.
BODY COMPOSITION, BONE MASS AND ADIPOKINES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIFFERENT CARDIOVASCULAR RISK (SCORE)
Ptichkina P.A., Skripnikova I.A., Novikov V.E., Metelsky V.A., Vygodina V.A., Zhabina E.A.
IZMENENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., SALIKhOV I.G., VASIL'EV A.G.
MICROELEMENTS IN THE PREVENTION OF OSTEOPOROSIS: FOCUS ON SILICON
Skripnikova I.A., Gur’ev A.V.
«ZDOROV'E KOSTI I SAKhARNYY DIABET» ( PEREVOD S ANGL.)
BRANDI M.L.
EFFECT OF ZOLEDRONIC AND IBANDRONIC ACIDS ON BONE METABOLISM IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Yakushevskaya O.V., Bordakova E.V., Gavisova A.A., Kuznetsov S.Y., Yureneva S.V., Ivanets T.Y., Smetnik V.P., Sukhikh G.T.
CLINICAL PREDICTORS OF LOW BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Kostik M.M., Larionova V.I., Scheplyagina L.A.
IZUChENIE PLEYOTROPNYKh EFFEKTOV V-ADRENOBLOKATOROV I INGIBITOROV APF NA KOSTNUYu TKAN'
SKRIPNIKOVA I.A., SOBChENKO K.E., ABIROVA E.S., NOVIKOV V.E., POPKOVA T.V., DYDYKINA I.S., VYGODIN V.A., SMIRNOV A.V.
Interrelation of bone mineral density with kneeosteoarthrosis
Zaytseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I., Zaitseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I.
1 - 15 of 15 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies