Vol 8, No 1 (2005)

Articles
IZMENENIYa KOSTNOY TKANI ChELOVEKA V KOSMIChESKOM POLETE II. NEKOTORYE ZAKONOMERNOSTI I OSOBENNOSTI
Oganov V.S., Bakulin A.V., Novikov V.E., Murashko L.M., Kabitskaya O.E.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):2-6
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa INFORMATIVNOST' DENSITOMETRII PERIFERIChESKOGO I OSEVOGO SKELETA V DIAGNOSTIKE OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Vetchinnikova O.N., Gubkina V.A., Mylov N.M., Rubin M.P.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):7-11
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE KAL'TsIY-FOSFORNOGO OBMENA U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1 TIPA
Belykh O.A., Kochetkova E.A., Gel'tser B.I.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):12-15
views
PDF
(Rus)
NOVYE GENETIChESKIE FAKTORY RISKA PRI OSTEOPOROZE
Puchkova L.V., Dorokhova I.I.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):16-19
views
PDF
(Rus)
ROL' I MESTO BISFOSFONATOV V PROFILAKTIKE I LEChENII OSTEOPOROZA. 10-LETNIY OPYT PRIMENENIYa ALENDRONATA (FOSAMAKSA)Obzor literatury
Dedov I.I., Rozhinskaya L.Y., Belaya Z.E.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):20-30
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI PRIMENENIYa STATINOV DLYa PROFILAKTIKI OSTEOPOROZAObzor literatury
Kryzhova N.S., Rozhinskaya L.Y.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):32-36
views
PDF
(Rus)
PLEYOTROPNYE EFFEKTY D-GORMONA (AL'FAKAL'TsIDOLA) NA KOSTI, MYShTsY, KIShEChNIK I IMMUNNUYu SISTEMU. Lektsiya
Sharla S.K.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):37-40
views
PDF
(Rus)
Diskussiya: VOZMOZhNOSTI I OShIBKI NEINVAZIVNOY KOLIChESTVENNOY OTsENKI MASSY KOSTNOY TKANI DLYa DIAGNOSTIKI OSTEOPOROZARetsenzii na stat'yu A.V. Smirnova i T.O. Chernovoy
Rodionova C.C., Morozov A.K.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):41-45
views
PDF
(Rus)
REFERATY STATEY, OPUBLIKOVANNYKh V ZhURNALE OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL ZA 2004 god, POSVYaShchENYKh PROFILAKTIKE I LEChENIYu OSTEOPOROZA
- -.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(1):46-48
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies