Vol 16, No 2 (2013)

Articles
OSTEOPOROZ AKSIAL'NOGO SKELETA I EGO PRIChINY U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE V POZDNIE SROKI POSLE PERESADKI SOLIDNYKh ORGANOV (POChKI I PEChENI)
PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., ERMAKOVA I.P., MOYSYuK Y.G.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):3-8
views
PDF
(Rus)
FAKTORY PROGRESSIROVANIYa OSTEOARTROZA KOLENNYKh SUSTAVOV (5-letnee prospektivnoeNABLYuDENIE)
KAShEVAROVA N.G., ZAYTsEVA E.M., PUShKOVA O.V., SMIRNOV A.V., ALEKSEEVA L.I.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):9-11
views
PDF
(Rus)
GENNO-INZhENERNYE BIOLOGIChESKIE PREPARATY V TERAPII OSTEOPOROZA U BOL'NYKhREVMATOIDNYM ARTRITOM
DYDYKINA I.S., DYDYKINA P.S., NASONOV E.L.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):12-17
views
PDF
(Rus)
OSTEONEKROZ ChELYuSTEY KAK OSLOZhNENIE TERAPII BISFOSFONATAMI V STOMATOLOGIChESKOYPRAKTIKE
BUYKO M.A., ATRUShKEVICh V.G.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):19-21
views
PDF
(Rus)
RATsIONAL'NYY VYBOR FARMAKOTERAPII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA.EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' BONVIVY: OBZOR ZA VOSEM' LET PRIMENENIYa
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):22-30
views
PDF
(Rus)
ANABOLIChESKAYa TERAPIYa OSTEOPOROZA.TERIPAPARATID: EFFEKTIVNOST', BEZOPASNOST' I OBLAST' PRIMENENIYa
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):32-40
views
PDF
(Rus)
REFERATY I PEREVODY ZARUBEZhNYKh STATEY VLIYaNIE PITANIYa NA ZDOROV'E KOSTEY Interv'yu s Rene Ritstsoli // René Rizzoli
RENÉ R.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):41-45
views
PDF
(Rus)
PROLIA (DENOSUMAB) V LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA:ANALIZ POSLEDNIKh PUBLIKATsIY
PIGAROVA E.A.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):46-46
views
PDF
(Rus)
PRAVILA OFORMLENIYa PUBLIKATsIy V ZhURNALE «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII»
- -.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2013;16(2):47-48
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies