BELOSEL'SKIY, N N

Issue Section Title Abstract File
Vol 9, No 2 (2006) Articles O DIAGNOSTIKE OSTEOPOROZAROL' RENTGENOLOGIChESKIKh ISSLEDOVANIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 3 (2010) Articles KLINIKO-RENTGENOLOGIChESKIE OSOBENNOSTIPOSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA NA FONE DEGENERATIVNO-DISTROFIChESKIKh IZMENENIY POZVONOChNIKA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OSOBENNOSTI DISTROFIChESKIKh IZMENENIY PEREDNEY PRODOL'NOY SVYaZKI U ZhENShchIN V ZAVISIMOSTI OT VELIChINY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OSOBENNOSTI SOSTOYaNIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI PO DANNYM KOLIChESTVENNOY RENTGENOVSKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII U ZhENShchIN V ZAVISIMOSTI OT VOZRASTA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OSOBENNOSTI DISTROFIChESKIKh IZMENENIY MEZhPOZVONKOVYKh DISKOV U ZhENShchIN V ZAVISIMOSTI OT VELIChINY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies