Belaya, Zh E

Issue Section Title Abstract File
Vol 15, No 2 (2012) Articles SERUM CONCENTRATIONS OF PROTEIN REGULATORS OSTEOBLASTOGENESIS AND OSTEOCLASTOGENESIS IN PATIENTS WITH ENDOGENOUS HYPERCORTICISM Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 1 (2005) Articles ROL' I MESTO BISFOSFONATOV V PROFILAKTIKE I LEChENII OSTEOPOROZA. 10-LETNIY OPYT PRIMENENIYa ALENDRONATA (FOSAMAKSA)Obzor literatury Abstract PDF
(Rus)
Vol 9, No 3 (2006) Articles Ibandronat (Bonviva) - novye vozmozhnosti v lechenii osteonoroza: povyshenie priverzhennosti k terapii - optimizatsiya iskhodov lecheniya Abstract PDF
(Rus)
Vol 15, No 3 (2012) Articles MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN THE ENDOGENOUS HYPERCORTISOLISM Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 2 (2011) Articles VOZMOZhNOSTI MARKERA KOSTNOGO OBMENA - OSTEOKAL'TsINA DLYa DIAGNOSTIKI ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA I VTORIChNOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 2 (2011) Articles NOVYE NAPRAVLENIYa V TERAPII OSTEOPOROZA - PRIMENENIE MONOKLONAL'NYKh ChELOVEChESKIKh ANTITEL K RANKL (DENOSUMAB) Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2007) Articles EFFEKTIVNOST' PROFILAKTIKI OSTEOPENII PREPARATAMI KAL'TsIYa I VITAMINA D (KAL'TsIY-D3 NIKOMED FORTE) u zhenshchinv postmenopauze s subklinicheskim tireotoksikozom Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 1 (2007) Articles OPYT PRIMENENIYa PROFILAKTIChESKOY DOZY ALENDRONATA (FOSAMAKS 35 mg) DLYa LEChENIYa OSTEOPOROZA u zhenshchin v postmenopauzes subklinicheskim tireotoksikozom Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles LOW-TRAUMATIC FRACTURES IN PATIENTS WITH ENDOGENOUS HYPERCORTISOLISM. PREDICTORS AND RISK FACTORS, THE IMPACT ON QUALITY OF LIFE Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 2 (2013) Articles RATsIONAL'NYY VYBOR FARMAKOTERAPII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA.EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' BONVIVY: OBZOR ZA VOSEM' LET PRIMENENIYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 2 (2013) Articles ANABOLIChESKAYa TERAPIYa OSTEOPOROZA.TERIPAPARATID: EFFEKTIVNOST', BEZOPASNOST' I OBLAST' PRIMENENIYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI, MARKEROV KOSTNOGO OBMENA I KAChESTVA ZhIZNI PATsIENTOV S ENDOGENNYM GIPERKORTITsIZMOM POSLE DOSTIZhENIYa REMISSII ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA Abstract PDF
(Rus)
Vol 18, No 1 (2015) Articles THE ENDOCRINE FUNCTION OF THE BONE TISSUE Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 1 (2016) Articles WEEK OF OSTEOPOROSIS AND OTHER METABOLIC BONE DISEASES AT ENDOCRINOLOGY RESEARCH CENTER RUSSIAN MINISTRY OF HEALTH Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 1 (2016) Articles WNT-SIGNALING PATHWAY IN THE BONE TISSUE STUDIES Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 1 (2016) Articles EPIGENETIC REGULATION IN BONE TISSUE Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 3 (2016) Articles SUMMARY OF CLINICAL GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS OF THE RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOCRINOLOGISTS Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 3 (2016) Articles CLINICAL CASE OF TERIPARATIDE USE FOR THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM WITH UNCONTROLLED HYPOCALCEMIA COMBINED WITH SEVERE OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies