Issue Title Abstract File
Vol 19, No 2 (2016) EPIDEMIOLOGIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI U ZhITELEY YaKUTSKA STARShIKh VOZRASTNYKh GRUPP Abstract PDF
(Rus)
EPANOV V.V., EPANOVA A.A., LEBEDEV A.K., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) EPIDEMIOLOGIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V STRANAKh REGIONA PO REZUL'TATAM MNOGOTsENTROVOGO EPIDEMIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa EVA Abstract PDF
(Rus)
LESNYaK O.M., LEBEDEV A.K., GALSTYaN R., GROPPA L.G., DESYaTNIKOVA E.V., ELISEEVA L.N., EPANOV V.V., KOZAK V.I., OTTEVA E.N., REZNIKOVA L.B., ROMANOV G., SAAKYaN S., TIKhOMIROVA N.Y., TOMA K.F.
Vol 18, No 3 (2015) EPIDEMIOLOGY OF FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR IN ELDERLY RESIDENTS OF YAKUTSK Abstract PDF
(Rus)
Epanov V.V., Lebedev A.K., Epanova A.A., Semenov I.P., Palshin G.A., Komissarov A.N., Gladkova E.N., Lesnyak O.M.
Vol 17, No 3 (2014) EPIDEMIOLOGY OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE RUSSIAN MODEL OF FRAX Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M., Yershova O.B., Belova K.Y., Gladkova E.N., Sinitsyna O.S., Ganert O.A., Romanova M.A., Hodyrev V.N., Johanson H., McCloskey E.V., Kanis J.A.
Vol 19, No 1 (2016) EPIGENETIC REGULATION IN BONE TISSUE Abstract PDF
(Rus)
Nikitin A.G., Belaya Z.E., Brovkina O.I., Grebennikova T.A., Khodyrev D.S., Khandaeva P.M., Koshkin F.A., Melnichenko G.A.
Vol 9, No 2 (2006) ETIOLOGIYa I PATOGENEZ SNIZhENIYa KOSTNOYMASSY U ZhENShchIN MOLODOGO VOZRASTA (Obzor literatury) Abstract PDF
(Rus)
KOROTAEV N.V., ERShOVA O.B.
Vol 13, No 1 (2010) ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSTICSAND TREATMENT OF THE PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM Abstract
Dedov I.I., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Vasil'eva T.O., Dedov I.I., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Vasilyeva T.O.
Vol 10, No 2 (2007) European Society on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) Newsletter Abstract PDF
(Rus)
RIZZOLI R., BURLET N., CAHALL D., DELMAS P.D., ERIKSEN E.F., FELSENBERG D., GRBIC J., JONTELL M., LANDESBERG R., LASLOP A., MATTON P., PAPAPOULOS S., SEZER O., SPRAFKA M., REGINSTER J.
Vol 22, No 1 (2019) Evaluation of diagnostic potential of the collagen osteogenesis marker (P1NP) compared with osteocalcin in Cushing’s disease Abstract PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Nikankina L.V.
Vol 9, No 2 (2006) EVGENIYa IVANOVNA MAROVA(K 75-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 1 (2016) EVIDENCE-BASED MEDICINE. THE PRINCIPLES OF RESEARCH PLANNING. FROM DESIGN TO STATISTICAL ANALYSIS OF THE DATA Abstract PDF
(Rus)
Solodovnikov A.G.
Vol 19, No 3 (2016) EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OZONIZED PHYSIOLOGICAL SOLUTION IN SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OSTEOMYELITIS Abstract PDF
(Rus)
Dotsenko I.A., Chertkov A.K., Skornyakov S.N., Novikov B.I., Golubeva L.A.
Vol 21, No 1 (2018) Factors influencing bone mineral density in postpartum women Abstract PDF
(Rus)
Novikova T.V., Kuznetsova L.V., Yakovleva N.Y., Zazerskaya I.E.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY, OPREDELYaYuShchIE RISK VOZNIKNOVENIYa OSTEOPOROZA ShEYKI BEDRA, U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
TASKINA E.A., ALEKSEEVA L.I., DYDYKINA I.S., PODVOROTOVA M.M., SMIRNOV A.V., NASONOV E.L.
Vol 16, No 2 (2013) FAKTORY PROGRESSIROVANIYa OSTEOARTROZA KOLENNYKh SUSTAVOV (5-letnee prospektivnoeNABLYuDENIE) Abstract PDF
(Rus)
KAShEVAROVA N.G., ZAYTsEVA E.M., PUShKOVA O.V., SMIRNOV A.V., ALEKSEEVA L.I.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY RISKA NIZKOY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM V STARShEY VOZRASTNOY GRUPPE Abstract PDF
(Rus)
TUROVA E.L., LESNYaK O.M.
Vol 12, No 1 (2009) Faktory riska osteoporoza i perelomov Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Belova K.Y., Nazarova A.V., Novikova I.V.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY RISKA OSTEOPOROZA U BOL'NYKh LEGOChNYMI FORMAMI TUBERKULEZA Abstract
NOVIKOV V.V., MAZURENKO S.O., GAVRILOV P.V., ARChAKOVA L.I.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY RISKA PERELOMOV ShEYKI BEDRA U BOL'NYKh OSTEOPOROZOM POZhILOGO VOZRASTA V SAMARSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
BULGAKOV S.S., BULGAKOVA S.V.
Vol 19, No 2 (2016) FAKTORY VLIYaNIYa NA MINERALIZATsIYu SKELETA U DETEY S SAKhARNYM DIABETOM 1 TIPA Abstract PDF
(Rus)
POLYaKOVA E., ShchEPLYaGINA L.A.
Vol 20, No 3 (2017) Features of bone metabolism in diabetes mellitus Abstract PDF
(Rus)
Nurullina G.M., Akhmadullina G.I.
Vol 16, No 3 (2013) FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 AND KLOTHO PROTEIN IN THE PATHOGENESIS OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM Abstract PDF
(Rus)
Ilin A.V., Arbuzova M.I.
Vol 22, No 2 (2019) First description of a type v osteogenesis imperfecta clinical case with severe skeletal deformities caused by a mutation p.119C> T in IFITM5 gene in Russia Abstract PDF
(Rus)
Grebennikova T.A., Gavrilova A.O., Tiulpakov A.N., Tarbaeva N.V., Belaya Z.E., Melnichenko G.A.
Vol 14, No 1 (2011) Five-year denosumab treatment of postmenopausalwomen with osteoporosis: results of the first twoyears of the freedom trial extension. Abstract PDF
(Rus)
Papapoulos S., Man Z., Mellstrom D., Radominski S., Reginster J., Resch H., Roman J., Roux S., Cummings S., Bone H., Chapurlar R., Brandi M., Brown J., Czerwinski E., Daizadeh N., Grauer A., Krieg M., Libanati S.
Vol 14, No 1 (2011) For 70-year anniversary of academician of ras and rams I.I. Dedov Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 14, No 1 (2011) For 80-year anniversary of professor L.I. Benevolenskaya Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 2 (2016) FORMIROVANIE POSTIMMOBILIZATsIONNOGO OSTEOPOROZA V EKSPERIMENTE Abstract PDF
(Rus)
USMANOV S.U., ZUFAROV G.R., GULYaMOV S.S.
Vol 15, No 3 (2012) FRACTURE HEALING AND ANTIOSTEOPOROTIC TREATMENT Abstract PDF
(Rus)
Lyritis G.P.
Vol 19, No 2 (2016) FRACTURE LIAISON SERVICE. OUR EXPERIENCE IN POLAND Abstract PDF
(Rus)
CZERWINSKI E., AMAROWICZ J., ZAJAC K.
Vol 16, No 3 (2013) FRACTURE — A RISK FACTOR FOR DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF OSTEOPENIA AND OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Pobel E.A.
Vol 15, No 2 (2012) FRAX - A NEW TOOL FOR THE ASSESSMENT OF FRACTURE RISK: APPLICATION IN CLINICAL PRACTICE AND THRESHOLDS FOR INTERVENTION Abstract PDF
(Rus)
Kanis J.A., Oden A., Johansson H., Borgstrom F., Strom O., McCloskey I.V.
Vol 11, No 2 (2008) FRAX I OTsENKA RISKA PERELOMA U MUZhChIN I ZhENShchIN V VELIKOBRITANII Abstract
KANNIS J.A., JOHNELL O., ODEN A., JOHANSSON H., MCCLOSKEY E.
Vol 19, No 1 (2016) FROM REPLICATIVE SENESCENCE TO MICRORNA BASED DIAGNOSTICS OF AGE-ASSOCIATED DISEASES Abstract PDF
(Rus)
Hackl M., Weilner S., Heilmayer U., Skalicky S., Schröder F., Schraml E., Vierlinger K., Link T., Grillari J.
Vol 20, No 3 (2017) Functional hypoparathyroidism secondary to magnesium deficiency in long-term users of proton pump inhibitor Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Egshatyan L.V.
Vol 21, No 2 (2018) Functional hypoparathyroidism: causes, pathogenesis, clinical significance in Bone tissue pathology Abstract PDF
(Rus)
Nurullina G.M., Akhmadullina G.I., Maslova I.S.
Vol 19, No 2 (2016) GENDERNYE RAZLIChIYa V ChASTOTE SNIZhENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U PATsIENTOV S PSORIATIChESKIM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
SAMOKhOVETs O.Y., RUDENKO E.V.
Vol 19, No 2 (2016) GENETIChESKIE PREDIKTORY PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA U ZhENShchIN S OSTEOPOROZOM G. KRASNOYaRSKA Abstract PDF
(Rus)
KAPUSTINA E.V., BOL'ShAKOVA T.Y., NIKULINA S.Y., ChERNOVA A.A., MORDOVSKIY V.S., ChUPAKhINA V.A.
Vol 16, No 2 (2013) GENNO-INZhENERNYE BIOLOGIChESKIE PREPARATY V TERAPII OSTEOPOROZA U BOL'NYKhREVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
DYDYKINA I.S., DYDYKINA P.S., NASONOV E.L.
Vol 11, No 2 (2008) GIPERPARATIREOZ POSLEALLOTRANSPLANTATsII TRUPNOY POChKII ORTOTOPIChESKOY TRANSPLANTATsII SERDTsA Abstract
PRONChENKO I.A., ERMAKOVA I.P., TOMILINA N.A., VEDERNIKOVA R.N., KOLIAShVILI T.K., BUZULINA V.P., KAZAKOV E.N., KORMER A.Y., ShUMAKOV V.I.
Vol 20, No 3 (2017) Glucocorticoid-induced osteoporosis: presentation and comments on the new American College of Rheumatology guidelines Abstract PDF
(Rus)
Toroptsova N.V.
Vol 19, No 1 (2016) HEREDITARY DISORDERS OF CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM: DIAGNOSIS AND TREATMENT Abstract PDF
(Rus)
Tiulpakov A.N.
Vol 21, No 2 (2018) Hereditary forms of primary hyperparathyroidism Abstract PDF
(Rus)
Mamedova E.O., Mokrysheva N.G., Rozhinskaya L.Y.
Vol 9, No 2 (2006) HYPERPARATIROSIS AND CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY Abstract PDF
(Rus)
VORONENKO I.V., SYRKIN A.L., ROZhINSKAYa L.Y., MEL'NIChENKO G.A.
Vol 18, No 2 (2015) HYPOPHOSPHATASIA IN ADULTS: CLINICAL CASES AND LITERATURE REVIEW Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Zakharova E.Y., Buklemishev Y.V., Khakimov U.R., Lapkina S.V.
Vol 20, No 4 (2017) Iatrogenic lesions of the skeleton Abstract PDF
(Rus)
Melnichenko G.A., Mamedova E.O.
Vol 9, No 3 (2006) Ibandronat (Bonviva) - novye vozmozhnosti v lechenii osteonoroza: povyshenie priverzhennosti k terapii - optimizatsiya iskhodov lecheniya Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Mel'nichenko G.A.
Vol 15, No 1 (2012) In memoriam of L. I. Benevolenskaya Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 20, No 4 (2017) Influence of weight loss on the clinical manifestations of osteoarthritis of the knee-joints. Abstract PDF
(Rus)
Solov'eva I.V., Strebkova E.A., Alekseeva l.I., Mkrtumyan A.M.
Vol 16, No 1 (2013) INFORMATION FOR PUBLICATIONS Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 2 (2016) INFORMATIVNOST' OTsENKI GORMONAL'NOGO FONA I DENSITOMETRII DLYa DIAGNOSTIKI OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
KOSYaKOVA E.S., BAKShEEVA E.G., VERKhOTUROVA S.V., MAKSIMENYa M.V.
Vol 14, No 1 (2011) Inhibition of activity of collagen degradation in cartilage of patients with osteoarthrosis byactivation of glycolysis Abstract PDF
(Rus)
Chetina E.V., Chetina E.V.
Vol 14, No 1 (2011) Interrelation of bone mineral density with kneeosteoarthrosis Abstract PDF
(Rus)
Zaytseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I., Zaitseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I.
Vol 19, No 2 (2016) IS THE RELATIONSHIP OF OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS IN PROGRESS? Abstract PDF
(Rus)
KILASONIA L., SHABURISHVILI T., KOPALIANI M., LAGVILAVA L., RUKHATZE T.
Vol 12, No 2 (2009) ISPOL'ZOVANIE POKAZATELYa ABSOLYuTNOGO RISKA PERELOMOVV DIAGNOSTIKE PROFILAKTIKE I TERAPII OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A.
Vol 14, No 3 (2011) ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV KAL'TsIYa I VITAMINA D V KOMPLEKSE S ADEKVATNYM OSTEOSINTEZOM PRI PSEVDOARTROZAKh KOSTEY GOLENI Abstract PDF
(Rus)
GYuL'NAZAROVA V., RODIONOVA S.S., KUZNETsOVA O.A., ZEL'SKIY I.A., PEN'KOV M.Y.
Vol 14, No 2 (2011) ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV KAL'TsIYa I VITAMINA D3 V KOMPLEKSE S ADEKVATNYM OSTEOSINTEZOM PRI PSEVDOARTROZAKh KOSTEY GOLENI Abstract PDF
(Rus)
Gyul'nazarova S.V., Rodionova S.S., Kuznetsova O.A., Zel'skiy I.A., Pen'kov M.Y.
Vol 12, No 2 (2009) ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI MIKRODOZI-ROVANNOY ESTROGEN-GESTAGENNOY TERAPIIV PROFILAKTIKE POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA I KORREKTsII KLIMAKTERIChESKIKh NARUShENIY Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Dreval' A.V., Kryukova I.V., Vishnyakova M.V., Tishenina R.S., Balashova N.V., Rubin M.P.
Vol 9, No 2 (2006) ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTII BEZOPASNOSTI TERAPII TERIPARATIDOM(FORSTEO) V TEChENIE 1 GODA PRI POSTMENOPAUZAL'NOMOSTEOPOROZE Abstract PDF
(Rus)
ROZhINSKAYa L.Y., ARAPOVA S.D., DZERANOVA L.K., MOLITVOSLOVOVA N.N., IL'IN A.V., SAZONOVA N.I., ChERNOVA T.O., ShIShKINA A.A., DEDOV I.I., BENEVOLENSKAYa L.I., NIKITINSKAYa O.A., KOROTKOVA T.A., TOROPTsOVA N.V., SMIRNOV A.V., DEMIN N.V., NIKOLENKO V.K., BRIZhAN' L.K., TsIBINA L.V.
Vol 19, No 2 (2016) ISSLEDOVANIE GLYuKOST: PROTsENT BOL'NYKh, NUZhDAYuShchIKhSYa V LEChENII PO KLINIChESKIM REKOMENDATsIYaM 2009 I 2013 GODOV Abstract PDF
(Rus)
BARANOVA I.A., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) ISSLEDOVANIE UROVNYa VITAMINA D U LITs, PROZhIVAYuShchIKh V RESPUBLIKE BAShKORTOSTAN, V PERIOD MAKSIMAL'NOY INSOLYaTsII Abstract PDF
(Rus)
NURLYGAYaNOV R.Z., NIKITIN V.V., FAYZULLIN A.A.
Vol 8, No 1 (2005) IZMENENIYa KOSTNOY TKANI ChELOVEKA V KOSMIChESKOM POLETE II. NEKOTORYE ZAKONOMERNOSTI I OSOBENNOSTI Abstract PDF
(Rus)
Oganov V.S., Bakulin A.V., Novikov V.E., Murashko L.M., Kabitskaya O.E.
Vol 8, No 2 (2005) IZMENENIYa KOSTNOY TKANI ChELOVEKAV KOSMIChESKOM POLETE: O VOZMOZhNYKh MEKhANIZMAKh OSTEOPENII Abstract PDF
(Rus)
OGANOV V.S., BAKULIN A.V., NOVIKOV V.E., MURAShKO L.M., KABITsKAYa O.E.
Vol 19, No 2 (2016) IZMENENIYa MARKEROV REZORBTsII KOSTNOY TKANI NA FONE KhRONIChESKOGO GENERALIZOVANNOGO PARODONTITA Abstract PDF
(Rus)
MUKhAMEDZhANOVA L.R., IL'INA R.
Vol 14, No 3 (2011) IZMENENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., SALIKhOV I.G., VASIL'EV A.G.
Vol 10, No 3 (2007) IZUChENIE PERENOSIMOSTI ALENDRONATA 70 MG (FOSAMAKS 70 MG ODIN RAZ V NEDELYu) I PRIChINOTMENY LEChENIYa U BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYMOSTEOPOROZOM V USLOVIYaKh REAL'NOY KLINIChESKOYPRAKTIKI Abstract PDF
(Rus)
LYaLINA V.V., MYLOV N.M., DMITRIEVA E.G., KORVYaKOV E.L.
Vol 17, No 1 (2014) IZUChENIE PLEYOTROPNYKh EFFEKTOV V-ADRENOBLOKATOROV I INGIBITOROV APF NA KOSTNUYu TKAN' Abstract PDF
(Rus)
SKRIPNIKOVA I.A., SOBChENKO K.E., ABIROVA E.S., NOVIKOV V.E., POPKOVA T.V., DYDYKINA I.S., VYGODIN V.A., SMIRNOV A.V.
Vol 21, No 4 (2018) Joint and muscle involvement in primary hyperparathyroidism Abstract PDF
(Rus)
Mokrysheva N.G., Eremkina A.K., Mirnaya S.S., Volodicheva V.L., Panevin T.S., Melnichenko G.A.
Vol 19, No 2 (2016) K VOPROSU O DIAGNOSTIKE OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NYKh S GIPERPROLAKTINEMIEY Abstract PDF
(Rus)
ANVAROVA S.S., PIRMATOVA M.A.
Vol 14, No 3 (2011) KAChESTVO LEChENIYa POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DREVAL' A.V., PROKhOROVA E.A.
Vol 10, No 3 (2007) KAChESTVO ZhIZNI PRI OSTEOPOROZE. PROSPEKTIVNOENABLYuDENIE PATsIENTOV, PERENES1PIKh PERELOMPROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA Abstract PDF
(Rus)
LESNYaK O.M., A BAKhTIYaROVA S., GOLOBOROD'KO K.N., KUZNETsOVA N.L.
Vol 11, No 2 (2008) KAL'TsIMIMETIKI - NOVYY KLASS PREPARATOV DLYa LEChENIYa GIPERPARATIREOZA Abstract
ROSTOMYaN L.G., ROZhINSKAYa L.Y., EGShATYaN L.M.
Vol 10, No 2 (2007) KAL'TsIY I VITAMIN D V VEDENIIOSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
RIZZOLI R., BOONEN S., BRANDI M.L., DELMAS P., REGINSTER J.Y.
Vol 9, No 3 (2006) Kal'tsiy i vitamin D: razocharovanie ili utochnenie pokazaniy? Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M.
Vol 19, No 2 (2016) KhARAKTERISTIKI OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U ZhITELEY SREDNEGO URALA STARShIKh VOZRASTNYKh GRUPP Abstract PDF
(Rus)
GLADKOVA E.N., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) KLINIChESKAYa EFFEKTIVNOST' I PERENOSIMOST' STRONTsIYa RANELATA PRI OSTEOPOROZE U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
SIMONOVA O.V., TIMIN M.V.
Vol 9, No 3 (2006) Klinicheskie i biokhimicheskie aspekty issledovaniya insulinonodobnogo faktora rosta-1 v syvorotke krovi u retsipientov s narusheniyami kostnogo obmena posle peresadki serdtsa i pochki Abstract PDF
(Rus)
Buzulina V.P., Pronchenko I.A., Tomilina N.A., Vedernikova R.N., Rzhevskaya O.N., Ermakova I.P.
Vol 19, No 2 (2016) KLINIChESKIY SLUChAY LEChENIYa TYaZhELOGO GLYuKOKORTIKOSTEROIDNOGO OSTEOPOROZA (GKS-OP) NA FONE MNOZhESTVENNOY KOSTNO-SUSTAVNOY PATOLOGII Abstract PDF
(Rus)
ShMEL'KOVA N.V., KIRPIKOVA M.N., KIRPIChEV I.V., STAKOVETsKIY M.K.
Vol 14, No 2 (2011) KLINIChESKOE OBOSNOVANIE PRIMENENIYa RAZLIChNYKh FORM PREPARATA TERAFLEKS PRI OSTEOARTROZE Abstract PDF
(Rus)
Chichasova N.V.
Vol 19, No 2 (2016) KLINIKO-PROGNOSTIChESKOE ZNAChENIE MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIKh FAKTOROV PRI POSTMENOPAUZAL'NOM OSTEOPOROZE Abstract PDF
(Rus)
DONNIKOV A.E., BORDAKOVA E.V., SMETNIK A.A., YaKUShEVSKAYa O.V., TROFIMOV D.Y., YuRENEVA S.V.
Vol 13, No 3 (2010) KLINIKO-RENTGENOLOGIChESKIE OSOBENNOSTIPOSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA NA FONE DEGENERATIVNO-DISTROFIChESKIKh IZMENENIY POZVONOChNIKA Abstract PDF
(Rus)
Kirpikova M.N., Cvinina S.A., Belosel'skiy N.N., Nazarova O.A., Stakovetskiy M.K.
Vol 19, No 2 (2016) KOGNITIVNAYa FUNKTsIYa U POSTMENOPAUZAL'NYKh ZhENShchIN S PERVIChNYM OSTEOARTROZOM I POLIMORBIDNOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
POPOV A.A., IZMOZhEROVA N.V., GETMANOVA N.A.
Vol 19, No 2 (2016) KOMBINIROVANNAYa TERAPIYa PATsIENTOV S SAKhARNYM DIABETOM I OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
KOChERGINA I.I., DOSKINA E.V., AMETOV A.
Vol 13, No 2 (2010) Kommentarii k prakticheskomu ispol'zovaniyu Rossiyskikhklinicheskikh rekomendatsiy po osteoporozu Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B.
Vol 19, No 2 (2016) KOMPLEKSNOE KLINIKO-GENETIChESKOE ISSLEDOVANIE OSTEOARTROZA Abstract PDF
(Rus)
TYuRIN A.V., KhUSAINOVA R., ShAPOVALOVA D.A., DAVLETShIN R., KhUSNUTDINOVA E.K.
Vol 19, No 2 (2016) KOMPLEKSNOE LEChENIE I REABILITATsIYa BOL'NYKh S ASEPTIChESKIM NEKROZOM GOLOVKI BEDRENNOY KOSTI Abstract PDF
(Rus)
VOLKOV E.E., NOSTAEVA S.E., KARIMOVA K.B.
Vol 19, No 2 (2016) KOMPLEKSNYY ALGORITM OTsENKI METABOLIZMA KOSTNOY TKANI U DETEY S YuVENIL'NYM IDIOPATIChESKIM ARTRITOM, POLUChAYuShchIKh TERAPIYu BIOLOGIChESKIM GENNO-INZhENERNYM PREPARATOM Abstract PDF
(Rus)
SPIVAKOVSKAYa A.Y., ChERNENKOV Y.V., SPIVAKOVSKIY Y.M.
Vol 13, No 3 (2010) KOMPLEKSNYY ANALIZ KLINIChESKOY ZNAChIMOSTI VYYaVLENIYaALLEL'NYKh VARIANTOV GENOV TsITOKINOV IL1B, IL6, IL10, TNFA IFAKTORA ROSTA VEGF V KAChESTVE GENETIChESKIKh FAKTOROV RISKARAZVITIYa OSTEOPOROZA PRI SAKhARNOM DIABETE 2 TIPA Abstract PDF
(Rus)
Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Korolev M.A., Lapsina S.A., Zonova E.V., Prokof'ev V.F., Orlov N.B., Golovanova O.V., Koroleva E.A.
Vol 19, No 2 (2016) KOSTNAYa BOLEZN' PEDZhETA V PRAKTIKE VRAChA TRAVMATOLOGA-ORTOPEDA Abstract PDF
(Rus)
BAShKOVA I.B., BEZLYuDNAYa N.V., KARPUKhIN A.S., TIKhONOV A.G., KISELEVA I.N., KADYROVA L.R.
Vol 14, No 3 (2011) KOSTNAYa MASSA I KOSTNYY METABOLIZM U DETEY S YuVENIL'NYM IDIOPATIChESKIM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
KOSTIK M.M., MNUSKINA M.M., MAKAROVA I.N., KUZ'MINA D.A., ShchEPLYaGINA L.A., LARIONOVA V.I.
Vol 8, No 2 (2005) KOSTNYY METABOLIZM I POTERYa KOSTNOY TKANI V OTDALENNYE SROKI POSLE ALLOTRANSPLANTATsII TRUPNOY POChKI (ATP) (ODNOMOMENTNOE ISSLEDOVANIE) Abstract PDF
(Rus)
ERMAKOVA I.P., PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., TOMILINA N.A., VEDERNIKOVA R.N., ERMOLENKO A.E., IL'NITsKIY V.V., ShUMAKOV V.I.
Vol 14, No 3 (2011) LEChENIE BISFOSFONATAMI I PERELOMy PODVERTEL'NOY ILI DIAFIZARNOY OBLASTEY BEDRENNOY KOSTI Abstract PDF
(Rus)
BLACK D.M., KELLY M.P., GENANT H.K., PALERMO L., EASTELL R., BUCCI-RECHTWEG C., CAULEY J., LEUNG P.C., BOONEN S., SANTORA A., DE PAPP A., BAUER D.C.
Vol 22, No 1 (2019) Leonid Borisovich Reznik. Obituary Abstract PDF
(Rus)
Osteoporosis and Bone Diseases E.
Vol 9, No 2 (2006) LIDIYa IVANOVNA BENEVOLENSKAYa(K 75-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 14, No 1 (2011) Long treatment with strontium ranelate of womenwith postmenopausal osteoporosis: 10-year results Abstract PDF
(Rus)
Reginster J.Y., Kaufman J.M., Goemaere S., Benhamou C.L., Balogh A., Albanese C., Badurski J., Roux C.
Vol 10, No 2 (2007) LONG-TERM BENEFICIAL EFFECTS OF STRONTIUM RANELATE ON THEQUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VERTEBRAL OSTEOPOROSIS (SOTI STUDY) Abstract PDF
(Rus)
MARQUIS P., ROUX C., DIAZ-CURIEL M., CORMIER C., ISAIA G., BADURSKI J., WARK J.
Vol 21, No 1 (2018) Long-term treatment options for postmenopausal osteoporosis: results of recent clinical studies of Denosumab Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Belaya Z.E., Bilezikian J.P., Ershova O.B., Lesnyak O.M., Marchenkova L.A., Rodionova S.S., Rozhinskaya L.Y., Toroptsova N.V., Yureneva S.V.
Vol 16, No 1 (2013) LOW-TRAUMATIC FRACTURES IN PATIENTS WITH ENDOGENOUS HYPERCORTISOLISM. PREDICTORS AND RISK FACTORS, THE IMPACT ON QUALITY OF LIFE Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Dragunova N.V., Rozhinskaya L.Y., Melnichenko G.A., Dzeranova L.K., Dedov I.I.
Vol 14, No 1 (2011) Manuscript preparation guidelines for authors Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 15, No 1 (2012) MANUSCRIPT SUBMISSION RULES Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 15, No 2 (2012) MARKERS OF BONE METABOLISM IN LONG BONE’S ADHESION Abstract PDF
(Rus)
Pobel E.A., Bengus L.M., Dedukh N.V.
101 - 200 of 505 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies