Issue Title Abstract File
Vol 16, No 3 (2013) PARAMETERS OF BONE METABOLISM IN PRE-AND POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE RATIONALE FOR THE CHOICE OF ANTIOSTEOPOROTIC THERAPY Abstract PDF
(Rus)
Ruyatkina L.A., Lomova A.V., Ruyatkin D.S., Romanov V.V.
Vol 12, No 2 (2009) PATOGENETIChESKAYa SVYaZ' SERDEChNO-SOSUDISTOY PATOLOGIII OSTEOPOROZA U PATsIENTOV STARShIKh VOZRASTNYKh GRUPP.OBZOR DANNYKh LITERATURY Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Nazarova A.V., Belova K.Y.
Vol 17, No 1 (2014) PATOGENETIChESKIE OSNOVY RAZVITIYa OSTROY FAZY OTVETA NA VNUTRIVENNOE VVEDENIE AZOTSODERZhAShchIKh BISFOSFONATOV Abstract PDF
(Rus)
YaKUShEVSKAYa O.V., YuRENEVA S.V.
Vol 13, No 2 (2010) Patologiya kostnoy sistemy pri vtorichnomgiperparatireoze u patsientov s terminal'noystadiey khronicheskoy bolezni pochek na zamestitel'noypochechnoy terapii (gemodializ) (obzor literatury) Abstract PDF
(Rus)
Rozhinskaya L.Y., Egshatyan L.V.
Vol 19, No 2 (2016) PATOLOGIYa VEN NIZhNIKh KONEChNOSTEY PRI PERVIChNOM OSTEOARTROZE KOLENNYKh SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
LESNYaK O.M., ZUBAREVA E.V., GONChAROVA M.G., MAKSIMOV D.M.
Vol 19, No 2 (2016) PERELOMY U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE S RAZLIChNYMI POKAZATELYaMI FRAX® Abstract PDF
(Rus)
NIKITINSKAYa O.A., TOROPTsOVA N.V., DEMIN N.V.
Vol 19, No 2 (2016) PERENOSIMOST' TERAPII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA ZOLEDRONOVOY KISLOTOY Abstract
YaKUShEVSKAYa O.V., KUZNETsOV S.Y., YuRENEVA S.V.
Vol 19, No 2 (2016) PERIFERIChESKAYa RENTGENOVSKAYa DENSITOMETRIYa KAK PREDIKTOR OSTEOPOROZA OSEVOGO SKELETA U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE, PERENESShIKh NIZKOENERGETIChESKIE PERELOMY Abstract PDF
(Rus)
DOBROVOL'SKAYa O.V., DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V.
Vol 19, No 2 (2016) PERSONALIZATsIYa LEChENIYa KAK OSNOVA EFFEKTIVNOSTI AL'FAKAL'TsIDOLA PRI PERVIChNYKh FORMAKh SISTEMNOGO OSTEOPOROZA U MUZhChIN Abstract PDF
(Rus)
RODIONOVA S.S., KhAKIMOV U.R.
Vol 12, No 2 (2009) PERSPEKTIVNO LI IZMERENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTEY (MPK) PREDPLECh'Ya V DOPOLNENIE K DENSITOMETRII TsENTRAL'NOGO SKELETADLYa SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI POSTMENOPAUZAL'NOGO I SENIL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
RUBIN M.P.
Vol 19, No 2 (2016) PERVIChNAYa ZABOLEVAEMOST' PERELOMAMI PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V RESPUBLIKE BELARUS': REZUL'TATY RESTROSPEKTIVNOGO ISSLEDOVANIYa Abstract PDF
(Rus)
ROMANOV G.N., RUDENKO E.V., LESNYaK O.M.
Vol 15, No 2 (2012) PERVOE IZVEShchENIE Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 2 (2016) PERVYY OPYT PRIMENENIYa KOLLOIDNOY SUSPENZII KAL'TsIYa V KAChESTVE PODGOTOVKI PATsIENTOV K ANTIREZORBTIVNOY TERAPII Abstract PDF
(Rus)
DOSKINA E.V., KOChERGINA I.I., AMETOV A.S.
Vol 20, No 1 (2017) Pharmacotherapy of cardiovascular comorbidities in osteoporotic postmenopausal women Abstract PDF
(Rus)
Izmozherova N.V., Popov A.A.
Vol 21, No 4 (2018) Pilot study of 10-year absolute fracture risk assessment tool (FRAX®) introduction into the structure of undegraduate practical training "physician assistant” course Abstract PDF
(Rus)
Popov A.A., Teplyakova O.V., Vorontsova A.V., Sarapulova A.V., Bogoslovskaya L.V.
Vol 8, No 2 (2005) PIS'MO V REDAKTsIYu Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 13, No 1 (2010) PLEIOTROPIC EFFECTS OF THE BONE METABOLISM MODULATOR - STRONTIUM RANELATE IN TREATMENT OF WOMEN WITH THE POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS AND ARTERIAL HYPERTENSION. Abstract
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Bezaltynnykh M.S., Bruk T.V., Hozyainova N.Y., Tsareva V.M., Bezaltynnih M.S., Brak T.V.
Vol 8, No 1 (2005) PLEYOTROPNYE EFFEKTY D-GORMONA (AL'FAKAL'TsIDOLA) NA KOSTI, MYShTsY, KIShEChNIK I IMMUNNUYu SISTEMU. Lektsiya Abstract PDF
(Rus)
Sharla S.K.
Vol 19, No 2 (2016) POISK ASSOTsIATsIY POLIMORFNYKh VARIANTOV GENOV-KANDIDATOV S RAZVITIEM POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
NURLYGAYaNOV R.Z., KhUSAINOVA R.I.
Vol 19, No 2 (2016) POISK GENETIChESKIKh MARKEROV OSTEOPORETIChESKIKh PERELOMOV U ZhENShchIN Abstract PDF
(Rus)
KhUSAINOVA R., KhUSNUTDINOVA E.K.
Vol 19, No 2 (2016) POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U DETEY S ORTOPEDIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI NIZhNIKh KONEChNOSTI Abstract PDF
(Rus)
USMANOV S.U., DZhURAEV A.M., TILAVOV R.K., ZUFAROV G.R.
Vol 19, No 2 (2016) POLIMORFIZM GENOV-KANDIDATOV REMODELIROVANIYa KOSTNOY TKANI SREDI KORENNYKh ZhITELEY ZABAYKAL'SKOGO KRAYa RUSSKOY I BURYaTSKOY NATsIONAL'NOSTEY Abstract PDF
(Rus)
VERKhOTUROVA S.V., GORBUNOV V., TsARENOK S.Y., AKSENOVA T., PUShKAREV B.S.
Vol 20, No 1 (2017) Polymorphism of some genes of bone tissue metabolism (VDR Bsm1 c.IVS7G>A, LCT 13910 T>C, COL1A 12046 G->T) among the representatives of Russian and Buryat nationalities Abstract PDF
(Rus)
Verkhoturova S.V., Tsarenok S.U., Gorbunov V.V., Aksenova T.A.
Vol 15, No 3 (2012) PRACTICE NOTES SOFTWARE «VERTEBRAL FRACTURE ASSESSMENT» FOR DUAL-ENERGY BONE DENSITOMETER «DISCOVERY W» IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Eidlina E.M.
Vol 19, No 3 (2016) PRAVILA DLYa AVTOROV Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 14, No 2 (2011) PRAVILA OFORMLENIYa PUBLIKATsIY V ZhURNALE Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 16, No 2 (2013) PRAVILA OFORMLENIYa PUBLIKATsIy V ZhURNALE «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 17, No 1 (2014) PRAVILA OFORMLENIYa PUBLIKATsIY V ZhURNALE «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 18, No 3 (2015) PRAVILA OFORMLENIYa PUBLIKATsIY V ZhURNALE «OSTEOPOROZ I OSTEOPATII» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 17, No 3 (2014) PREVALENCE AND RISK FACTORS OF LOW-ENERGY SKELETAL FRACTURES IN PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES. THE RESULTS OF A MULTICENTER STUDY OF THE RUSSIAN ASSOCIATION ON OSTEOPOROSIS GLUKOST Abstract PDF
(Rus)
Baranova I.A., Ershova O.B., Anaev E.K., Anikhina T.N., Anoshenkova O.N., Batyn S.Z., Belyaeva E.A., Bolshakova T.Y., Volkorezov I.A., Eliseeva L.N., Kashnazarova E.V., Kinyaykin M.F., Kirpikova M.N., Klyuchnikova E.P., Korolev M.A., Kuneevskaya I.V., Masneva L.V., Muradyants A.A., Otteva E.N., Petrachkova T.N., Peshekhonova L.K., Povzun A.S., Raskin T.A., Smirnova M.L., Toportsova N.V., Khasanova R.B., Shamsutdinova N.G., Shaporova N.L., Shitova N.S., Shkireeva S.Y., Shostak N.A., Lesnyak O.M.
Vol 15, No 3 (2012) PREVALENCE AND SEVERITY OF HYPOVITAMINOSIS D IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN THE SVERDLOVSK REGION Abstract PDF
(Rus)
Turova E.L., Lesnyak O.M.
Vol 15, No 3 (2012) PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN PEOPLE OVER 50 YEARS OLD RESIDING IN REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN PERIODS OF LOW INSOLATION Abstract PDF
(Rus)
Nurlygayanov R.Z., Syrtlanova E.R.
Vol 20, No 4 (2017) Primary hyperparathyroidism in combination with metabolic syndrome and sleep apnea Abstract PDF
(Rus)
Shvangiradze T.A., Burchakov D.I., Dzeranova L.K., Kim I.V., Kuznetsov S.N., Soldatova T.V., Mokrysheva N.G., Pigarova E.A.
Vol 13, No 3 (2010) PRIMENENIE DZhENERIKOV - SPOSOB POVYShENIYa PRIVERZhENNOSTI LEChENIYu OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A., Rozhinskaya L.Y.
Vol 19, No 2 (2016) PRIMENENIE KOLIChESTVENNOY UL'TRASONOMETRII (KUS) V AMBULATORNYKh USLOVIYaKh U PATsIENTOV PSORIATIChESKIM ARTRITOM, PRINIMAYuShchIKh KORTIKOSTEROIDNUYu TERAPIYu Abstract PDF
(Rus)
VASIL'EVA L.V., EVSTRATOVA E.F., KURBATOVA T.L.
Vol 17, No 1 (2014) PRIMENENIE TERIPARATIDA DLYa LEChENIYa TYaZhELOGO OSTEOPOROZA S MNOZhESTVENNYMI PERELOMAMI Abstract PDF
(Rus)
PIGAROVA E.A., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 11, No 1 (2008) PRIMENENIE ZOLEDRONOVOY KISLOTY 5 MG (PREPARAT «AKLASTA») ODIN RAZ V GOD dlya lecheniyazhenshchin s postmenopauzal'nym osteoporozom (issledovanie horizon-pft) Abstract
DENNIS M.B., PIERRE D.D., EASTELL R., IAN R.R.
Vol 19, No 1 (2016) PRINCIPLES OF GENETIC DIAGNOSIS OF SKELETAL DYSPLASIAS Abstract PDF
(Rus)
Asanov A.Y.
Vol 13, No 3 (2010) PRIVERZhENNOST' K LEChENIYu OSTEOPOROZA: VOPROSPERENOSIMOSTI, REZhIMA LEChENIYaILI ISKLYuChITEL'NO KhOROShEGO DIALOGA S PATsIENTOM? Abstract PDF
(Rus)
FANG E.S., SPEKTOR T.D., FUNG E.C., SPECTOR T.D.
Vol 17, No 1 (2014) PRIVERZhENNOST' PROFILAKTIKE OSTEOPOROZA I VLIYaYuShchIE NA NEE FAKTORY U ZhITEL'NITs MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DREVAL' A.V., DOBRITsYNA M.A.
Vol 19, No 2 (2016) PROBLEMA DEFITsITA VITAMINA D U VZROSLYKh I IKh DETEY Abstract PDF
(Rus)
FOMINYKh M.I., POPOV A.A., TROShUNIN A.V., KhROMTsOVA O.M.
Vol 19, No 2 (2016) PROBLEMA VTORIChNOGO GIPERPARATIREOZA I DEFITsIT VITAMINA D U PATsIENTOK S SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA POSLE MENOPAUZY Abstract PDF
(Rus)
GRAChEVA T., LESNYaK O.M.
Vol 19, No 2 (2016) PROBLEMA «NEOTVETChIKOV» NA LEChENIE ZOLEDRONOVOY KISLOTOY Abstract PDF
(Rus)
RODIONOVA S.S., BUKLEMIShEV Y.V.
Vol 19, No 2 (2016) PROBLEMY SBORA INFORMATsII PO PERELOMAM PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA Abstract PDF
(Rus)
GLADKOVA E.N., LESNYaK O.M.
Vol 10, No 3 (2007) PROFILAKTIKA NARUPENI OBMENA KAL'TsIYa I SISTEM EGO REGULYaTsII PRI DLITEL'NOY GIPOKINEZII S UChASTIEM ChELOVEKA Abstract PDF
(Rus)
ORLOV O.I.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOSTIC VALUE OF X-RAY DENSITOMETRY IN OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
KILASONIA L., KIRVALIDZE N., KOPALIANI M., LAGVILAVA L.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOZIROVANIE DESYaTILETNEGO RISKA OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh S POMOShch'Yu METODIKI FRAX ® Abstract PDF
(Rus)
KhROMTsOVA O.M., ZYuZYaKINA M.A., EGOROV I.A., TROShUNIN A.V., FOMINYKh M.I.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOZIROVANIE OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U ZhENShchIN V POSTMENOPAUZE S ISPOL'ZOVANIEM ALGORITMA FRAX® I DENSITOMETRIChESKOGO OBSLEDOVANIYa Abstract PDF
(Rus)
NIKITINSKAYa O.A., DEMIN N.V., TOROPTsOVA N.V.
Vol 19, No 2 (2016) PROGNOZIROVANIE RAZVITIYa OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U BOL'NYKh KhRONIChESKIMI NEINFEKTsIONNYMI ZABOLEVANIYaMI Abstract PDF
(Rus)
PLATITsYNA N.G.
Vol 17, No 3 (2014) PROGRAMMING OF SKELETAL DEVELOPMENT IN CHILDREN: THE ROLE OF VITAMIN D Abstract PDF
(Rus)
Scheplyagina L.A.
Vol 21, No 1 (2018) Progress of osteoporosis: stratification of fracture risk Abstract PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V.
Vol 16, No 2 (2013) PROLIA (DENOSUMAB) V LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA:ANALIZ POSLEDNIKh PUBLIKATsIY Abstract PDF
(Rus)
PIGAROVA E.A.
Vol 16, No 3 (2013) PROLIA (DENOSUMAB): ANALYSIS OF RECENT PUBLICATIONS FROM THE AMERICAN SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH (ASMBR) MEETING 2013 Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 17, No 3 (2014) PROLIA (DENOSUMAB): REVIEW OF THE LATEST PUBLICATIONS OF AMERICAN SOCIETY OF BONE AND MINERAL RESEARCH (ASMBR) IN 2014 Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 19, No 1 (2016) RADIOGRAPHIC METHODS OF DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF METABOLIC DISEASES OF THE SKELETON Abstract PDF
(Rus)
Torbaeva N.V.
Vol 19, No 2 (2016) RANDOMIZIROVANNOE KONTROLIRUEMOE ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY U PATsIENTOV S OSTEOPOROTIChESKIMI PERELOMAMI POZVONKOV Abstract PDF
(Rus)
EVSTIGNEEVA L.P., KOZhEMYaKINA E.V., NEGODAEVA E.V., GUSEL'NIKOVA G.A., LESNYaK O.M.
Vol 21, No 1 (2018) Rare genetic diseases of the bone tissue: the case of a family with osteogenesis imperfecta and X-linked hypophosphataemia Abstract PDF
(Rus)
Popova I.Y., Grebennikova T.A., Tiulpakov A.N., Kulikova K.S., Rozhinskaya L.Y., Belaya Z.E.
Vol 19, No 2 (2016) RASPROSTRANENNOST' OSNOVNYKh FAKTOROV RISKA OSTEOPOROZA I OTsENKA 10-LETNEY VEROYaTNOSTI PERELOMOV S POMOShch'Yu FRAX ® U GORODSKOGO NASELENIYa RAZLIChNYKh KLIMATOGEOGRAFIChESKIKh AREALOV RF Abstract PDF
(Rus)
SKRIPNIKOVA I.A., GUR'EV A.V., ShAL'NOVA S.A., DEEV A.D., ARTAMONOVA G.V., GATAGONOVA T.M., EFANOV A.Y., IL'IN V.A., KULAKOVA N.V., NEDOGODA S.V., ROMANChUK S.A., BOYTsOV S.A.
Vol 9, No 3 (2006) Rasprostranennost' osteopenicheskogo sindroma i osobennosti kostnogo metabolizma u zdorovykh detey primorskogo kraya Abstract PDF
(Rus)
Vasil'eva T.G., Maksimova O.G., Kochetkova E.A.
Vol 19, No 2 (2016) RASPROSTRANENNOST' OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV SREDI ZhITELEY RESPUBLIKI BURYaTIYa 40 LET I STARShE Abstract PDF
(Rus)
BATUDAEVA T.I.
Vol 19, No 2 (2016) RASPROSTRANENNOST' OSTEOPOROZA PRI RAZLIChNYKh FORMAKh SPONDILOARTRITOV Abstract PDF
(Rus)
KOROLEV M.A., PRUDNIKOVA M.A., LETYaGINA E.A., AKIMOVA A.A., OMEL'ChENKO V.O., KONENKOV V.I.
Vol 16, No 2 (2013) RATsIONAL'NYY VYBOR FARMAKOTERAPII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA.EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' BONVIVY: OBZOR ZA VOSEM' LET PRIMENENIYa Abstract PDF
(Rus)
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 19, No 2 (2016) RAVNITEL'NAYa OTsENKA PERENOSIMOSTI PREPARATOV ZOLEDRONOVOY KISLOTY Abstract PDF
(Rus)
BEZLYuDNAYa N.V., BAShKOVA I.B., KISELEVA I.N., ChERKASOVA I., KADYROVA L.R.
Vol 16, No 2 (2013) REFERATY I PEREVODY ZARUBEZhNYKh STATEY VLIYaNIE PITANIYa NA ZDOROV'E KOSTEY Interv'yu s Rene Ritstsoli // René Rizzoli Abstract PDF
(Rus)
RENÉ R.
Vol 8, No 1 (2005) REFERATY STATEY, OPUBLIKOVANNYKh V ZhURNALE OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL ZA 2004 god, POSVYaShchENYKh PROFILAKTIKE I LEChENIYu OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 17, No 2 (2014) REFRACTURE PREVENTION SYSTEM: FIRST RESULTS OF A PILOT PROGRAM WITHIN THE PROJECT «PROMETHEUS» IN YAROSLAVL Abstract PDF
(Rus)
Belova K.Y., Yershova O.B., Degtyarev A.A., Belov M.V., Gerasimov V.O., Fedotov S.Y.
Vol 19, No 2 (2016) REGIONAL'NYE DANNYE MNOGOTsENTROVOGO EPIDEMIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV V STRANAKh EVRAZII (EVA) -DANNYE PO RESPUBLIKE MOLDOVA Abstract PDF
(Rus)
GROPPA L.G., RUSSU E.S., KAZAK V.I.
Vol 11, No 2 (2008) RENTGENOVSKAYa DIAGNOSTIKA OSTEOPENIII NAChAL'NOGO OSTEOPOROZA POZVONOChNOGO STOLBA Abstract
KARASEV A.V., PRIBYTKOV Y.N., BELOSEL'SKIY N.N.
Vol 13, No 1 (2010) RESULTS AND EFFECTIVENESS PREDICTORS OF ALENDRONATETHERAPY IN POSTMENOPAUSAL PATIENTS WITH PRIMARYHYPERPARATHYROIDISM Abstract
Dedov I.I., Belyaeva A.V., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Mirnaya S.S., Kolesnikova G.S., Il'in A.V., Sazonova N.I., Chernova T.O., Artemova A.M., Dedov I.I., Belyaeva A.V., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Mirnaya S.S., Kolesnikova G.S., Ilyin A.V., Sazonova N.I., Chernova T.O., Artemova A.M.
Vol 16, No 1 (2013) RESULTS OF THE ANALYSIS OF RISK FACTORS AND ABSOLUTE RISK OF FRACTURE (FRAX) IN MEN WITH FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Sinitsyna O.S., Belova K.Y., Degtyarev A.A., Ganert O.A., Romanova M.A., Nazarova A.V.
Vol 12, No 1 (2009) Retrospektivnyy analiz primeneniya alendronatau bol'nykh retsidiviruyushchim fosfatnymnefrolitiazom Abstract PDF
(Rus)
Yarovoy S.K.
Vol 12, No 2 (2009) REZUL'TATY OTKRYTOGO MNOGOTsENTROVOGO ISSLEDOVANIYaEFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTI ALOSTINA (SINTETIChESKOGO KAL'TsITONINA LOSOSYa) PRIPOSTMENOPAUZAL'NOM OSTEOPOROZE, OSLOZhNENNOM KOMPRESSIONNYMI PERELOMAMI Abstract PDF
(Rus)
Zotkin E.G., Safonova Y.A., Kharitonova T.V., Rozhinskaya L.Y., Arapova S.D., Dzeranova L.K., Molitvoslovova N.N., Shishkina A.A.
Vol 11, No 2 (2008) REZUL'TATY PRIMENENIYa ZOLEDRONOVOY KISLOTY V LEChENII OSTEOPOROZA Abstract
TOROPTsOVA N.V., BENEVOLENSKAYa L.I.
Vol 11, No 1 (2008) REZUL'TATY RENTGENOMORFOMETRII POZVONOChNIKA U bol'nykh sakharnym diabetom2 tipa Abstract
VERBOVOY A.F., KUChINA I.D.
Vol 10, No 3 (2007) REZUL'TATY ROSSIYSKOGO MNOGOTsENTROVOGO ISSLEDOVANIYa EFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTIBIVALOSA (STRONTsIYa RANELATA) U ZhENShchINS POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
ROZhINSKAYa L.Y., ARAPOVA S.D., DZERANOVA L.K., MOLITVOSLOVOVA N.N., MAROVA E.I., ShIShKINA A.A., SAZONOVA N.I., ChERNOVA T.O., IL'IN A.V., BENEVOLENSKAYa L.I., NIKITINSKAYa O.A., KOROTKOVA T.A., TOROPTsOVA N.V., SMIRNOV A.V., DEMIN N.V., RODIONOVA S.S., BUKLEMEShEV Y.V., ShUMSKIY A.A.
Vol 22, No 2 (2019) Rheumatic manifestations of acromegaly Abstract PDF
(Rus)
Panevin T.S., Alekseeva L.I., Melnichenko G.A.
Vol 15, No 2 (2012) RISK FACTORS OF LOW BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN WITH CELIAC DISEASE Abstract PDF
(Rus)
Mukhina Y.G., Banina T.V., Scheplyagina L.A.
Vol 10, No 1 (2007) ROL' GORODSKOGO KABINETA OSTEOPOROZA V PROFILAKTIKE I LEChENII patsientovs osteoporozom i osteopeniey v obshchesomaticheskoy praktike Abstract PDF
(Rus)
VERTKIN A.L., MORGUNOV L.Y., NAUMOV A.V., POLUPANOVA Y.S., GORULEVA E.I., BANNIKOVA M.B., BONDARYuK T.O., KhALVAShI R.Z., RONZIN A.V., RUDENKO L.V.
Vol 8, No 1 (2005) ROL' I MESTO BISFOSFONATOV V PROFILAKTIKE I LEChENII OSTEOPOROZA. 10-LETNIY OPYT PRIMENENIYa ALENDRONATA (FOSAMAKSA)Obzor literatury Abstract PDF
(Rus)
Dedov I.I., Rozhinskaya L.Y., Belaya Z.E.
Vol 13, No 3 (2010) ROL' KAL'TsIY-ChUVSTVITEL'NOGO RETsEPTORA V PODDERZhANII SISTEMY KAL'TsIEVOGO GOMEOSTAZA Abstract PDF
(Rus)
Mirnaya S.S., Pigarova E.A., Belyaeva A.V., Mokrysheva N.G., Tyul'pakov A.N., Rozhinskaya L.Y.
Vol 9, No 2 (2006) ROL' POLOVYKh GORMONOV V REGULYaTsII KOSTNOGO OBMENA i mineral'noy plotnostikostnoy tkani u muzhchin v pozdnie sroki posle allotransplantatsii trupnoy pochki Abstract PDF
(Rus)
PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., TOMILINA N.A., N VEDERNIKOVA R., ERMAKOVA I.P.
Vol 19, No 2 (2016) ROL' ShKOLY ZDOROV'Ya V POVYShENII PRIVERZhENNOSTI K PROFILAKTIKE I LEChENIYu OSTEOPOROZA (OPYT ORGANIZATsII PERVIChNOY MEDIKO-SANITARNOY POMOShchI BOL'NYM OSTEOPOROZOM V USLOVIYaKh TsENTRAL'NOY RAYONNOY BOL'NITsY) Abstract PDF
(Rus)
OSMANOV L.P.
Vol 14, No 3 (2011) ROL' tsITOKINOV V RAZVITII SERDEChNO-SOSUDISTyKh ZABOLEVANIY I OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
ERShOVA O.B., BELOVA K.Y., NOVIKOVA I.V., BARANOV A.A., NAZAROVA A.V., ROMANOVA M.A.
Vol 20, No 3 (2017) Role of parathyroid hormone measurement in fine-needle aspiration biopsy washout in diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Beltsevich D.G., Voskoboynikov V.V., Klycheva C.M., Roslyakova A.A., Ladygina D.O.
Vol 18, No 1 (2015) RULES FOR PREPAR ING MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL «OSTEOPOROSIS AND OSTEOPATHY» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 15, No 2 (2012) RULES FOR PREPARING MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL «OSTEOPOROSIS AND OSTEOPATHY» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 16, No 3 (2013) RULES FOR PREPARING MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL «OSTEOPOROSIS AND OSTEOPATHY» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 18, No 2 (2015) RULES FOR PREPARING MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL «OSTEOPOROSIS AND OSTEOPATHY» Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 16, No 1 (2013) RUSSIAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 19, No 2 (2016) SAKhARNYY DIABET 2 TIPA I OSTEOPOROZ. KOMPLEKSNYY PODKhOD V BOR'BE S SARKOPENIEY I NEYROPATIChESKOY BOL'Yu Abstract PDF
(Rus)
SYChENIKOV B.A., DOSKINA E., KOChERGINA I.I., AMETOV A.S.
Vol 19, No 1 (2016) SARCOPENIA AND FALLS IN THE ELDERLY: POSSIBILITIES FOR PREVENTION Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A.
Vol 21, No 3 (2018) Sclerostin antibodies as novel anabolic therapy for osteoporosis Abstract PDF
(Rus)
Mamedova E.O., Grebennikova T.A., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 20, No 2 (2017) Secondary and tertiary hyperparathyroidism in chronic kidney disease Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Egshatyan L.V., Mokrisheva N.G., Rozhinskaya L.Y.
Vol 15, No 2 (2012) SERUM CONCENTRATIONS OF PROTEIN REGULATORS OSTEOBLASTOGENESIS AND OSTEOCLASTOGENESIS IN PATIENTS WITH ENDOGENOUS HYPERCORTICISM Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Dragunova N.V., Solodovnikov A.G., Ilyin A.V., Melnichenko G.A., Dedov I.I., Dzeranova L.K.
Vol 19, No 2 (2016) SKANDINAVSKAYa KhOD'BA V REABILITATsII PO REZUL'TATAM OPROSA MEDITsINSKOY AUDITORII Abstract PDF
(Rus)
KARTAShOVA N.K., ShESTAKOV N.L.
Vol 19, No 2 (2016) SNIZhENIE INTENSIVNOSTI KOSTEOBRAZOVANIYa NA FONE DLITEL'NOGO PRIEMA BIFOSFONATOV Abstract PDF
(Rus)
ShUMSKIY A.A., RODIONOVA S.S.
Vol 13, No 3 (2010) SNIZhENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI -DOPOLNITEL'NYY KRITERIY STRATIFIKATsII SERDEChNOSOSUDISTOGO RISKA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO PERIODA S ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY Abstract PDF
(Rus)
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Kurbasova Y.V., Bruk T.V., Romanchenko N.V., Petrushchenkova O.V.
Vol 17, No 1 (2014) SODERZhANIE VITAMINA D 3 I POKAZATELI METABOLIZMA KOSTNOY TKANI U MUZhChIN S SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA Abstract PDF
(Rus)
VERBOVOY A.F., ShARONOVA L.A., VERBOVAYa N.I., AKIMOVA D.V.
Vol 19, No 2 (2016) SOPOSTAVITEL'NYY ANALIZ NEBAKTERIAL'NOGO I OSTROGO GEMATOGENNOGO OSTEOMIELITOV Abstract PDF
(Rus)
KOSTIK M., KOPChAK O.L., MUShKIN A.Y.
Vol 10, No 2 (2007) SOPOSTAVLENIE EFFEKTIVNOSTI ESTROGEN-GESTAGENNYKh PREPARATOV I ALENDRONATA V TERAPII OSTEOPENII u zhenshchinpostmenopauzal'nogo vozrasta Abstract PDF
(Rus)
KUZNETsOVA L.V., ZAZERSKAYa I.E., AYLAMAZYaN E.K., POTIN V.V.
301 - 400 of 505 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies