Issue Title
Vol 20, No 4 (2017) Iatrogenic lesions of the skeleton
Abstract PDF
(Rus)
Melnichenko G.A., Mamedova E.O.
Vol 20, No 4 (2017) Bone fractures in patients with type 2 diabetes mellitus: prevalence and risk factors
Abstract PDF
(Rus)
Yalochkina T.O., Belaya J.E., Rozhinskaya L.Y., Antsiferov M.B., Dzeranova L.K., Melnichenko G.A.
Vol 22, No 2 (2019) Rheumatic manifestations of acromegaly
Abstract PDF
(Rus)
Panevin T.S., Alekseeva L.I., Melnichenko G.A.
Vol 22, No 2 (2019) Osteomalacia in practice of endocrinologist: etiology, pathogenesis, differential diagnosis with osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Golounina O.O., Runova G.E., Fadeyev V.V.
Vol 22, No 2 (2019) The use of Plan-Do-Study-Act (PDSA) cycle in perfection of fracture liaison service work
Abstract PDF
(Rus)
Belova K.Y., Ershova O.B.
Vol 22, No 1 (2019) Evaluation of diagnostic potential of the collagen osteogenesis marker (P1NP) compared with osteocalcin in Cushing’s disease
Abstract PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Nikankina L.V.
Vol 22, No 1 (2019) A case of atypical femur fracture during long-term treatment with bisphosphonates in patient with postmenopausal osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Zotkina K.E., Lesnyak O.M., Kochish A.Y., Sushkov I.V.
Vol 20, No 2 (2017) Denosumab treatment in patients with different courses of osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Rozhinskaya L.Y., Mamedova E.O., Lutsenko A.S., Malygina A.A., Belaya Z.E.
Vol 16, No 3 (2013) NEW ASPECTS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLUCOCORTICOID OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Baranova I.A., Toroptsova N.V.
Vol 12, No 1 (2009) Otsenka vliyaniya priverzhennosti rekomendatsiyampo profilaktike osteoporoza na mineral'nuyuplotnost' kostey predplech'ya i chastotu komorbidnoypatologii v lechenii osteoporoza
Abstract PDF
(Rus)
Popov A.A., Izmozherova N.V., Fominykh M.I.
Vol 19, No 1 (2016) EFFECT OF A 5-YEAR ALFACALCIDOL TREATMENT IN COMBINATION WITH CALCIUM CARBONATE ON BONE MINERAL DENSITY IN THE PRIMARY FORMS OF SYSTEMIC OSTEOPOROSIS IN MEN
Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Khakimov U.R.
Vol 16, No 1 (2013) BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE RESORPTION, REGULATION OF OSTEOCLASTOGENESIS AND BONE LOSS FOLLOWING LIVER TRANSPLANTATION
Abstract PDF
(Rus)
Buzulina V.P., Pronchenko I.A., Ermakova I.P., Shmerko N.P., Andrianova A.A., Kornilov M.N., Yaroshenko E.B., Koliashvili T.K.
Vol 15, No 2 (2012) SERUM CONCENTRATIONS OF PROTEIN REGULATORS OSTEOBLASTOGENESIS AND OSTEOCLASTOGENESIS IN PATIENTS WITH ENDOGENOUS HYPERCORTICISM
Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Dragunova N.V., Solodovnikov A.G., Ilyin A.V., Melnichenko G.A., Dedov I.I., Dzeranova L.K.
Vol 21, No 3 (2018) Sclerostin antibodies as novel anabolic therapy for osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Mamedova E.O., Grebennikova T.A., Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y.
Vol 17, No 3 (2014) THE POSSIBLE INFLUENCE OF BISPHOSPHONATE THERAPY AND ITS COMBINATION WITH STATINS ON PARAMETERS OF AORTIC STIFFNESS IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Barinova I.V., Blankova Z.N., Aslanyan N.S., Ageev F.T., Ryabtseva O.Y., Kochetov A.G., Masenko V.P.
Vol 13, No 3 (2010) KOMPLEKSNYY ANALIZ KLINIChESKOY ZNAChIMOSTI VYYaVLENIYaALLEL'NYKh VARIANTOV GENOV TsITOKINOV IL1B, IL6, IL10, TNFA IFAKTORA ROSTA VEGF V KAChESTVE GENETIChESKIKh FAKTOROV RISKARAZVITIYa OSTEOPOROZA PRI SAKhARNOM DIABETE 2 TIPA
Abstract PDF
(Rus)
Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Korolev M.A., Lapsina S.A., Zonova E.V., Prokof'ev V.F., Orlov N.B., Golovanova O.V., Koroleva E.A.
Vol 20, No 2 (2017) The role of calcium and vitamin D medications in prevention and treatment of osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Lutsenko A.S., Rozhinskaya L.Y., Toroptsova N.V., Belaya Z.E.
Vol 16, No 3 (2013) FRACTURE — A RISK FACTOR FOR DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF OSTEOPENIA AND OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Pobel E.A.
Vol 12, No 1 (2009) Assotsiatsiya polimorfnogo varianta (CA)ngena kal'tsitonina (CALCA) s riskom razvitiyapostmenopauzal'nogo osteoporoza i urovnemkal'tsitonina v syvorotke krovi u russkikh zhenshchinVolgo-Ural'skogo regiona Rossii
Abstract PDF
(Rus)
Selezneva L.I., Khusainova R.I., Nurlygayanov R.Z., Fazlyeva E.A., Ziganshin T.M., Kozhemyakina E.V., Lesnyak O.M., Khusnutdinova E.K.
Vol 18, No 3 (2015) THE ROLE OF THE PHYSICIAN IN THE DETECTION AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH FRACTURES OF THE RADIUS
Abstract PDF
(Rus)
Yevstigneyeva L.P., Kuznetsova E.V., Nizamutdinova R.M.
Vol 16, No 1 (2013) THE RELATIONSHIP OF THE DISTAL DIABETIC POLYNEUROPATHY WITH PARAMETERS OF FOOT BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Abstract PDF
(Rus)
Molitvoslovova N.A., Zernova T.O., Yaroslavtseva M.V., Galstyan G.R.
Vol 21, No 3 (2018) The changes of standard DXA measurements and TBS depending on outcomes of neurosurgical treatment in patients with Cushing's disease
Abstract PDF
(Rus)
Tsoriev T.T., Belaya Z.E., Chernova T.O., Sazonova N.I., Hans D., Solodovnikov A.G., Mel'nichenko G.A., Dedov I.I.
Vol 17, No 3 (2014) PREVALENCE AND RISK FACTORS OF LOW-ENERGY SKELETAL FRACTURES IN PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES. THE RESULTS OF A MULTICENTER STUDY OF THE RUSSIAN ASSOCIATION ON OSTEOPOROSIS GLUKOST
Abstract PDF
(Rus)
Baranova I.A., Ershova O.B., Anaev E.K., Anikhina T.N., Anoshenkova O.N., Batyn S.Z., Belyaeva E.A., Bolshakova T.Y., Volkorezov I.A., Eliseeva L.N., Kashnazarova E.V., Kinyaykin M.F., Kirpikova M.N., Klyuchnikova E.P., Korolev M.A., Kuneevskaya I.V., Masneva L.V., Muradyants A.A., Otteva E.N., Petrachkova T.N., Peshekhonova L.K., Povzun A.S., Raskin T.A., Smirnova M.L., Toportsova N.V., Khasanova R.B., Shamsutdinova N.G., Shaporova N.L., Shitova N.S., Shkireeva S.Y., Shostak N.A., Lesnyak O.M.
Vol 14, No 2 (2011) «ZDOROV'E KOSTI I SAKhARNYY DIABET» ( PEREVOD S ANGL.)
Abstract PDF
(Rus)
BRANDI M.L.
Vol 20, No 1 (2017) Trabecular bone score for the diagnostics of osteoporosis in subjects with type 2 diabetes mellitus: a clinical case
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Grebennikova T.A., Belaya Z.E.
Vol 16, No 3 (2013) TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS WITH NITROGEN CONTAINING BISPHOSPHONATES, EARLY SIDE EFFECTS AND THEIR PREVENTION
Abstract PDF
(Rus)
Yakushevskaya O.V., Yureneva S.V.
Vol 8, No 1 (2005) SOSTOYaNIE KAL'TsIY-FOSFORNOGO OBMENA U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1 TIPA
Abstract PDF
(Rus)
Belykh O.A., Kochetkova E.A., Gel'tser B.I.
Vol 18, No 3 (2015) ANALYSIS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR
Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Belova K.Y., Degtyarev A.A., Ganert O.A., Romanova M.A., Sinitsyna O.S., Belov M.V., Abissova I.Y.
Vol 16, No 1 (2013) RESULTS OF THE ANALYSIS OF RISK FACTORS AND ABSOLUTE RISK OF FRACTURE (FRAX) IN MEN WITH FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR
Abstract PDF
(Rus)
Ershova O.B., Sinitsyna O.S., Belova K.Y., Degtyarev A.A., Ganert O.A., Romanova M.A., Nazarova A.V.
Vol 21, No 2 (2018) Antiresorptive activity of denosumab in the treatment of osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis
Abstract PDF
(Rus)
Banshchikova N.Y., Letyagina Y.A., Omelchenko V.O., Korolev M.A.
Vol 17, No 2 (2014) MICROELEMENTS IN THE PREVENTION OF OSTEOPOROSIS: FOCUS ON SILICON
Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A., Gur’ev A.V.
Vol 14, No 2 (2011) OSOBENNOSTI METABOLIZMA KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
Yushina S.A., Bugrova O.V., Ovchinnikova N.A., Aleksandrova I.A.
Vol 20, No 1 (2017) Complex approaches to rehabilitation of patients with osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Lukyanchikova N.S., Sharapova E.I.
Vol 16, No 3 (2013) THE INFLUENCE OF INFLIXIMAB THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Abstract PDF
(Rus)
Raskina T.A., Pirogova O.A.
Vol 14, No 3 (2011) ROL' tsITOKINOV V RAZVITII SERDEChNO-SOSUDISTyKh ZABOLEVANIY I OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
ERShOVA O.B., BELOVA K.Y., NOVIKOVA I.V., BARANOV A.A., NAZAROVA A.V., ROMANOVA M.A.
Vol 18, No 2 (2015) HYPOPHOSPHATASIA IN ADULTS: CLINICAL CASES AND LITERATURE REVIEW
Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Zakharova E.Y., Buklemishev Y.V., Khakimov U.R., Lapkina S.V.
Vol 15, No 1 (2012) OSTEOPOROSIS: CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND TARGET MOLECULES IN SEARCH FOR NEW TREATMENTS OF THE DISEASE
Abstract PDF
(Rus)
Sagalovski S.
Vol 21, No 4 (2018) Pilot study of 10-year absolute fracture risk assessment tool (FRAX®) introduction into the structure of undegraduate practical training "physician assistant” course
Abstract PDF
(Rus)
Popov A.A., Teplyakova O.V., Vorontsova A.V., Sarapulova A.V., Bogoslovskaya L.V.
Vol 17, No 2 (2014) EFFECT OF GLUCOCORTICOID THERAPY FOR CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA IN ADULT PATIENTS ON REDUCTION OF BONE MINERAL DENSITY
Abstract PDF
(Rus)
Sazonova A.I., Molashenko N.V., Troshina E.A.
Vol 14, No 2 (2011) MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIE MARKERY OSTEOPOROZA U ZhITELEY BLOKADNOGO LENINGRADA
Abstract PDF
(Rus)
Semenova O.N., Kostik M.M., Yagashkina S.I., Bogdanova M.A., Voytovich A.N., Romashkina O.S., Shcheplyagina L.A., Larionova V.I.
Vol 20, No 1 (2017) Acute and chronic pain in vertebral fractures as systemic osteoporosis complication. Literature review
Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Darchia L.Y., Khakimov U.R.
Vol 16, No 3 (2013) PARAMETERS OF BONE METABOLISM IN PRE-AND POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE RATIONALE FOR THE CHOICE OF ANTIOSTEOPOROTIC THERAPY
Abstract PDF
(Rus)
Ruyatkina L.A., Lomova A.V., Ruyatkin D.S., Romanov V.V.
Vol 14, No 3 (2011) KAChESTVO LEChENIYa POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA V MOSKOVSKOY OBLASTI
Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DREVAL' A.V., PROKhOROVA E.A.
Vol 18, No 2 (2015) THE RELEVANCE, BENEFITS AND CLINICAL PERSPECTIVES OF THE COMBINED TREATMENT OF OSTEOPOROSIS BASED ON BONE-ANABOLIC THERAPY
Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Martynova E.Y.
Vol 15, No 1 (2012) AWARENESS OF PHYSICIANS OF VARIOUS SPECIALTIES OF OSTEOPOROSIS IN THE MOSCOW REGION
Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Dreval A.V., Kryukov I.V.
Vol 21, No 1 (2018) Long-term treatment options for postmenopausal osteoporosis: results of recent clinical studies of Denosumab
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Belaya Z.E., Bilezikian J.P., Ershova O.B., Lesnyak O.M., Marchenkova L.A., Rodionova S.S., Rozhinskaya L.Y., Toroptsova N.V., Yureneva S.V.
Vol 17, No 2 (2014) CLINICAL AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF REPEATED OSTEOPOROTIC FRACTURES IN PATIENTS OF GOMEL REGION OF BELORUSSIA AND MODERN THERAPEUTIC STRATEGY
Abstract PDF
(Rus)
Romanov G.N., Chernova N.F., Moskvicheva T.I., Rudenko E.V.
Vol 14, No 2 (2011) VOZMOZhNOSTI MARKERA KOSTNOGO OBMENA - OSTEOKAL'TsINA DLYa DIAGNOSTIKI ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA I VTORIChNOGO OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Mel'nichenko G.A., Il'in A.V., Dragunova N.V., Kolesnikova G.S., Butrova S.A., Troshina E.A.
Vol 20, No 1 (2017) Pharmacotherapy of cardiovascular comorbidities in osteoporotic postmenopausal women
Abstract PDF
(Rus)
Izmozherova N.V., Popov A.A.
Vol 16, No 2 (2013) ANABOLIChESKAYa TERAPIYa OSTEOPOROZA.TERIPAPARATID: EFFEKTIVNOST', BEZOPASNOST' I OBLAST' PRIMENENIYa
Abstract PDF
(Rus)
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 14, No 3 (2011) ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV KAL'TsIYa I VITAMINA D V KOMPLEKSE S ADEKVATNYM OSTEOSINTEZOM PRI PSEVDOARTROZAKh KOSTEY GOLENI
Abstract PDF
(Rus)
GYuL'NAZAROVA V., RODIONOVA S.S., KUZNETsOVA O.A., ZEL'SKIY I.A., PEN'KOV M.Y.
Vol 18, No 2 (2015) MULTIFACTORIAL PATHOGENESIS OF OSTEOPOROSIS AND THE ROLE OF GENES OF CANONICAL WNT-SIGNALING PATHWAY
Abstract PDF
(Rus)
Mailyan E.A.
Vol 13, No 1 (2010) COMMENTS TO THE PRACTICAL USE OF THE RUSSIAN CLINICALRECOMMENDATIONS FOR OSTEOPOROSIS
Abstract
Ershova O.B., Ershova O.V.
Vol 21, No 1 (2018) Rare genetic diseases of the bone tissue: the case of a family with osteogenesis imperfecta and X-linked hypophosphataemia
Abstract PDF
(Rus)
Popova I.Y., Grebennikova T.A., Tiulpakov A.N., Kulikova K.S., Rozhinskaya L.Y., Belaya Z.E.
Vol 17, No 2 (2014) THE INFLUENCE OF AWARENESS OF PATIENTS WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS ABOUT THE MAGNITUDE OF THE FRAX 10-YEAR ABSOLUTE RISK OF FRACTURE ON THE DECISION TO START AND THE ADHERENCE TO ANTIOSTEOPOROTIC TREATMENT (INTERIM RESULTS OF «CRYSTAL» STUDY)
Abstract PDF
(Rus)
Lesnyak O.M., Khoseva E.N., Menshikova L.V., Antonova T.V., Ivygina I.M., Kapustina E.V., Veytsman I.I., Belousova I.B., Sitnikova E.I., Shkireeva S.Y., Bozhko O.B., Bezlyudnaya N.V., Gilyazeva L.K., Kozhevnikova N.Y., Titova Y.V., Chikina E.N., Kalinina N.N., Prokhorova I.E.
Vol 13, No 2 (2010) Osteoporoz u molodykh zhenshchin
Abstract PDF
(Rus)
Gavisova A.A., Burduli A.G., Ol'khovskaya M.A.
Vol 20, No 1 (2017) Subchondral bone condition and total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis
Abstract PDF
(Rus)
Murylyov V.U., Sorokina G.L., Kurilina E.V., Ivanenko L.R.
Vol 16, No 2 (2013) RATsIONAL'NYY VYBOR FARMAKOTERAPII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA.EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' BONVIVY: OBZOR ZA VOSEM' LET PRIMENENIYa
Abstract PDF
(Rus)
BELAYa Z.E., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 14, No 3 (2011) IZMENENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., SALIKhOV I.G., VASIL'EV A.G.
Vol 18, No 2 (2015) OSTEOPOROSIS AND ASSOCIATED FRACTURES IN OLDER PATIENTS WITH INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES
Abstract PDF
(Rus)
Gladkov E.N., Kozhemyakina E.V., Evstigneeva L.P., Tikhonova V.A., Kamkina L.N., Bannykh O.V., Balueva V.M., Lesnyak O.M.
Vol 13, No 1 (2010) CONDITION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PATIENTSWITH ACROMEGALY.
Abstract
Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alekseeva L.I., Rozhinskaya L.Y., Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alexeeva L.I., Rozhinskaya L.Y.
Vol 21, No 1 (2018) Osteogenesis imperfecta as a cause of death
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
Malygina A.A., Grebennikova T.A., Tiulpakov A.N., Belaya Z.E.
Vol 17, No 1 (2014) PRIMENENIE TERIPARATIDA DLYa LEChENIYa TYaZhELOGO OSTEOPOROZA S MNOZhESTVENNYMI PERELOMAMI
Abstract PDF
(Rus)
PIGAROVA E.A., ROZhINSKAYa L.Y.
Vol 14, No 1 (2011) The influence of surgical menopause oncardiovascular and osteoporosis risk factors(clinical observations)
Abstract PDF
(Rus)
Maychuk E.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V., Mitrokhina T.V., Skripnikova I.A., Sapunova D.A., Maichuk E.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V., Mitrokhina T.V., Skripnikova I.A., Sapunova D.A.
Vol 20, No 1 (2017) Osteoporosis and osteoporotic fractures risk factors in men aged 50 years and older
Abstract PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V.
Vol 16, No 1 (2013) BONE IMAGING THE CLOSEST THING TO ART IN MEDICINE
Abstract PDF
(Rus)
Griffith J.F., Genant H.K., Link T.M.
Vol 14, No 3 (2011) «POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI I UROVEN' 25-GIDROKSIVITAMINA D SYVOROTKI KROVI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
KARONOVA T.L.
Vol 18, No 2 (2015) ABSORPTIOMETRIC ANALYSIS OF SOME QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF BONE TISSUE STATUS ASSESSED BY A QUANTITATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY IN WOMEN OF DIFFERENT AGES
Abstract PDF
(Rus)
Volkov A.A., Beloselsky N.N., Pribytkov Y.N.
Vol 13, No 1 (2010) RESULTS AND EFFECTIVENESS PREDICTORS OF ALENDRONATETHERAPY IN POSTMENOPAUSAL PATIENTS WITH PRIMARYHYPERPARATHYROIDISM
Abstract
Dedov I.I., Belyaeva A.V., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Mirnaya S.S., Kolesnikova G.S., Il'in A.V., Sazonova N.I., Chernova T.O., Artemova A.M., Dedov I.I., Belyaeva A.V., Rozhinskaya L.Y., Mokrysheva N.G., Mirnaya S.S., Kolesnikova G.S., Ilyin A.V., Sazonova N.I., Chernova T.O., Artemova A.M.
Vol 21, No 1 (2018) Progress of osteoporosis: stratification of fracture risk
Abstract PDF
(Rus)
Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V.
Vol 17, No 1 (2014) PATOGENETIChESKIE OSNOVY RAZVITIYa OSTROY FAZY OTVETA NA VNUTRIVENNOE VVEDENIE AZOTSODERZhAShchIKh BISFOSFONATOV
Abstract PDF
(Rus)
YaKUShEVSKAYa O.V., YuRENEVA S.V.
Vol 14, No 1 (2011) Interrelation of bone mineral density with kneeosteoarthrosis
Abstract PDF
(Rus)
Zaytseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I., Zaitseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I.
Vol 20, No 2 (2017) The central aortic blood pressure and arterial stiffness during the daily monitoring procedure in postmenopausal women with osteoporosis
Abstract PDF
(Rus)
Tsarenok S.Y., Gorbunov V.V., Aksenova T.A.
Vol 16, No 1 (2013) EFFECT OF BETA-BLOCKERS ON BONE MINERAL DENSITY AND OSTEOPOROTIC FRACTURES
Abstract PDF
(Rus)
Sobchenko K.E., Skripnikova I.A., Abirova E.S., Ptichkina P.A.
Vol 14, No 3 (2011) O PRIRODE ZONOSPETsIFIChNOSTI REAKTsIY SKELETA ChELOVEKA V USLOVIYaKh NEVESOMOSTI»
Abstract PDF
(Rus)
Oganov V.S., Skripnikova I.A., Novikov V.E., BAKULIN A.V., KABITsKAYa O.E., MURAShKO L.M.
Vol 18, No 1 (2015) THE RUSSIAN COUNCIL OF ExPERTS FOR IMPROVEMENT THE APPROACHES TO THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Volna A.A., Ershova O.B., Farba L.Y.
Vol 13, No 1 (2010) PLEIOTROPIC EFFECTS OF THE BONE METABOLISM MODULATOR - STRONTIUM RANELATE IN TREATMENT OF WOMEN WITH THE POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS AND ARTERIAL HYPERTENSION.
Abstract
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Bezaltynnykh M.S., Bruk T.V., Hozyainova N.Y., Tsareva V.M., Bezaltynnih M.S., Brak T.V.
Vol 20, No 3 (2017) Glucocorticoid-induced osteoporosis: presentation and comments on the new American College of Rheumatology guidelines
Abstract PDF
(Rus)
Toroptsova N.V.
Vol 17, No 1 (2014) PRIVERZhENNOST' PROFILAKTIKE OSTEOPOROZA I VLIYaYuShchIE NA NEE FAKTORY U ZhITEL'NITs MOSKOVSKOY OBLASTI
Abstract PDF
(Rus)
MARChENKOVA L.A., DREVAL' A.V., DOBRITsYNA M.A.
Vol 10, No 3 (2007) OTsENKA VLIYaNIYa PERENESENNYKh PERELOMOV LUChEVOYKOSTI NA KAChESTVO ZhIZNI ZhITEL'NITs EKATERINBURGA,STRADAYuShchIKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEPOROZOM
Abstract PDF
(Rus)
POPOV A.A., IZMOZhEROVA N.V., GAVRILOVA E.I., FOMINYKh M.I.
Vol 20, No 1 (2017) Polymorphism of some genes of bone tissue metabolism (VDR Bsm1 c.IVS7G>A, LCT 13910 T>C, COL1A 12046 G->T) among the representatives of Russian and Buryat nationalities
Abstract PDF
(Rus)
Verkhoturova S.V., Tsarenok S.U., Gorbunov V.V., Aksenova T.A.
Vol 16, No 1 (2013) MODERN VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THERAPY FOR POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS. INNOVATIVE DRUGS OF TARGETED ACTION
Abstract PDF
(Rus)
Mokrysheva N.G., Rozhinskaya L.Y.
Vol 15, No 2 (2012) EFFECT OF ZOLEDRONIC AND IBANDRONIC ACIDS ON BONE METABOLISM IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Yakushevskaya O.V., Bordakova E.V., Gavisova A.A., Kuznetsov S.Y., Yureneva S.V., Ivanets T.Y., Smetnik V.P., Sukhikh G.T.
Vol 18, No 1 (2015) ORIGINAL ARTICLES CLINICAL AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MOLECULAR GENETIC FACTORS IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Yureneva S.V., Donnikov A.E., Bordakova E.V., Yakushevskaya O.V., Smetnik A.A., Trofimov D.Y.
Vol 13, No 3 (2010) PRIMENENIE DZhENERIKOV - SPOSOB POVYShENIYa PRIVERZhENNOSTI LEChENIYu OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
Skripnikova I.A., Rozhinskaya L.Y.
Vol 20, No 3 (2017) Features of bone metabolism in diabetes mellitus
Abstract PDF
(Rus)
Nurullina G.M., Akhmadullina G.I.
Vol 16, No 3 (2013) PROLIA (DENOSUMAB): ANALYSIS OF RECENT PUBLICATIONS FROM THE AMERICAN SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH (ASMBR) MEETING 2013
Abstract PDF
(Rus)
Pigarova E.A.
Vol 12, No 2 (2009) STRUKTURA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI LUChEVOY KOSTI PO DANNYM REVMATOLOGIChESKOGO TsENTRA G.KAZANI
Abstract PDF
(Rus)
SALIKhOV I.G., P YaKUPOVA S., ShAMSUTDINOVA N.G.
Vol 19, No 3 (2016) ZOLEDRONIC ACID IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS AND OTHER SKELETAL DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Vorotnikova S.Y., Pigarova E.A.
Vol 16, No 1 (2013) EFFECT OF ALENDRONATE COMBINED WITH ALFACALCIDOL ON THE BIOLOGICAL STABILITY OF HIP JOINT ENDOPROSTHESIS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
Rodionova S.S., Turgumbayev T.N.
Vol 15, No 2 (2012) BONE MINERAL DENSITY AND VASCULAR WALL CHARACTERISTICS IN WOMEN AFTER OVARIECTOMY AND PROLONGED HORMONE THERAPY
Abstract PDF
(Rus)
Mitrokhina T.V., Yureneva S.V., Maychuk E.Y., Kuznetsov S.Y., Voevodina I.V., Moiseenko S.V.
Vol 17, No 3 (2014) EFFICACY AND TOLERABILITY OF GENERIC ZOLEDRONIC ACID 5 MG (REZOCLASTIN PS) IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL EXPERIENCE WITH THE DRUG IN RUSSIA
Abstract PDF
(Rus)
Marchenkova L.A., Dreval A.V., Baharev I.V.
Vol 13, No 3 (2010) SNIZhENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI -DOPOLNITEL'NYY KRITERIY STRATIFIKATsII SERDEChNOSOSUDISTOGO RISKA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO PERIODA S ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY
Abstract PDF
(Rus)
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Kurbasova Y.V., Bruk T.V., Romanchenko N.V., Petrushchenkova O.V.
1 - 93 of 93 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies